Accreditatie aanvragen

Iedereen die een vorm van bij- of nascholing organiseert kan bij de Accreditatieraad een accreditatie voor die activiteit aanvragen. Na het beoordelen van de aanvraag op o.a. kwaliteit, duur en of er een toetsing wordt afgenomen, worden punten vooraf toegekend.

Wel dient de Accreditatieraad de volledige aanvraag te ontvangen voor beoordeling die achteraf plaats vindt. De Accreditatieraad kan te allen tijde het puntenaantal wijzigen na verdere beoordeling. Het aanvragen van een accreditatie is kosteloos voor leden en niet-leden. Van commerciële bedrijven die aanvragen indienen wordt een bijdrage in de kosten van € 50,00 gevraagd.

De Accreditatieraad kan op grond van een aanvraag voor accreditatie afwijken van de gestelde normen voor het toekennen van accreditatiepunten. Dit wordt schriftelijk onderbouwd. Als u het niet eens bent de (niet) gegeven accreditatie, kunt u bezwaar indienen bij de Bezwarencommissie. De Bezwarencommissie is geen lid van de Accreditatieraad of andere commissie van de NVAM.

Aanvraagformulier

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord