Opleiding

Een van de doelen van de NVAM is het ondersteunen van initiatieven die streven naar handhaving en verhoging van het opleidingsniveau. Daarbij zijn goede contacten met de opleidingsinstituten, die de opleiding tot anesthesiemedewerker verzorgen en mede zorgdragen voor bij- en nascholing, erg belangrijk. Vanuit de NVAM is onder andere de commissie Onderwijs hier nauw bij betrokken. Zij kan zo haar stem laten horen en luisteren naar de problemen als het gaat om scholing, kwaliteit van de opleiding en opleidingseisen op landelijk niveau.

Anesthesiemedewerker worden? Vele wegen leiden naar Rome. Maar wat is het beste voor jou?

Na rijp beraad heb je bedacht dat anesthesiemedewerker wel wat voor jou is! We hopen dat je hier en daar geïnformeerd hebt of kennis hebt gemaakt met een anesthesiemedewerker. Onze studenten zijn van zeer divers pluimage, we kennen studenten tussen de 18 en 50 jaar. Naast schoolverlaters zijn er ook die een carrièreswitch willen maken of verpleegkundigen die zich willen specialiseren. Van oorsprong is anesthesiemedewerker ook een verpleegkundige specialisatie. Zoals dat ook in vele andere landen het geval is. Het is daarom dat de NVAM ook aangesloten is bij de International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA).

Website IFNA

De mogelijkheden om anesthesiemedewerker te worden zijn niet altijd even helder. Wat zijn de verschillen tussen de opleidingen? En wat zijn de carrièremogelijkheden? Wij proberen het hier duidelijk te maken. Hoewel van begin af aan duidelijk moet zijn dat de NVAM een eenduidige opleiding voorstaat, en een duidelijke voorkeur heeft t.a.v. de HboV-ts opleidingen en deze ook nastreeft. Alleen op die wijze kan de nieuwe generatie anesthesiemedewerkers uitkijken naar prima carrière mogelijkheden in binnen en buitenland.

Over het algemeen is het belangrijk om kritisch naar de geboden advertenties en opleidingen te kijken. En vooral verder te kijken dan de website van de adverteerder. In deze tijden van tekorten is werk vaak gegarandeerd.

Rechtsgeldigheid van het CZO-diploma

De CZO vertegenwoordigd een initiële brancheopleiding en wordt niet gecontroleerd door het ministerie van OC&W. Het heeft dus geen wettelijke erkenning. Doorstuderen alleen op dit diploma is niet mogelijk.
De opleiding wordt geaccrediteerd door het College Ziekenhuis Opleidingen: https://www.czo.nl/content/anesthesiemedewerker.
Deze organisatie is een dochter van ziekenhuisorganisaties, Nederlandse Federatie van Academische ziekenhuizen (NFU) en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het diploma wordt in alle aangesloten Nederlandse ziekenhuizen wordt geaccepteerd. Maar in ons onderwijsstelsel heeft het geen enkele betekenis, laat staan daarbuiten. Het CZO-diploma heeft dus, wat genoemd wordt, een zeer klein civiel effect. D.w.z., het word alleen in de aangesloten Nederlandse ziekenhuizen gewaardeerd. Echter gecombineerd met een verpleegkunde diploma is het wel van grote betekenis en heeft het een groot civiel effect. Europees wordt het niveau gewaardeerd als; NLQF 6

Je vooropleiding is het startpunt

- Verpleegkundige HBO-V
- Verpleegkundige MBO-V
- minimaal HAVO/ MBO niveau 4

Lees hieronder meer informatie per opleidingsroute:

Verpleegkundige HBO-V

Als verpleegkundige HBO-V heb je de juiste opleiding hierdoor is het civiel effect na het behalen van het CZO diploma maximaal. Veel van het curriculum komt overeen met die van verpleegkundig specialismen in de acute zorg. Een eventuele overstap is daarom vaak eenvoudiger. Daarnaast wordt de anesthesieverpleegkundige in het buitenland gezien als gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist. (Advance nurse practisioner) De meest logische route is dan ook de oude in-service of brancheopleiding. Vanzelfsprekend zijn er diverse vrijstellingen. Je moet wel solliciteren om op een opleiding geplaatst te kunnen worden.

De in-service, CZO of brancheopleiding:

 • Voorziet in een CZO diploma anesthesiemedewerker.
 • De opleiding leidt op tot een beginnend beroepsbeoefenaar.*
 • En heeft een zeer klein civiel effect. Zie rechtsgeldigheid CZO diploma!
 • De opleiding is werken en leren, dus er is een salaris.
 • Let wel met alleen dit diploma zit je in een fuikfunctie.

Verpleegkundige MBO-V

Voor verpleegkundigen MBO-V zijn twee mogelijkheden de moeite van het afwegen waard.

Allereerst een in-service of brancheopleiding. Als verpleegkundige MBO-V heeft u na het behalen van het diploma al veel voordelen op de arbeidsmarkt met een breed civiel effect. Veel van het curriculum komt overeen met die van verpleegkundig specialismen in de acute zorg. Daardoor is een eventuele overstap vaak eenvoudiger. Daarnaast wordt de anesthesieverpleegkundige in het buitenland gezien als een verpleegkundig specialist. Deze route is dus zeker niet verkeerd en vanzelfsprekend zijn er diverse vrijstellingen. Je moet solliciteren om op een opleiding geplaatst te kunnen worden.

Samen met het CZO-diploma is het een HBO niveau geen HBO opleiding! Echter in het buitenland (EU) wel gezien wordt als een bachelor. In Nederland blijft het een probleem.

De in-service of brancheopleiding:

 • Voorziet in een CZO diploma.
 • Leidt op tot een beginnend beroepsbeoefenaar.* die alleen kan praktiseren op de operatiekamer. (fuikfunctie)
 • Betreft werken en leren, dus er is een salaris.

Ten tweede kunt je de Hbov-Ts opleiding volgen. Als verpleegkundige MBO-V volgt u de HBO-V opleiding met daaraan gekoppeld de CZO anesthesie opleiding. U krijgt de vrijstellingen die normaal ook zouden gelden voor de MBO-instroom. Bij diplomering ontvangt u dus een bachelor diploma Verpleegkunde en het CZO-diploma.

Een tijdelijk nadeel is dat u de eerste twee jaar weer student bent met alle leuke en minder leuke gevolgen van dien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een studiebeurs, OV jaarkaart, collegegeld, etc. Pas aan het einde van het tweede jaar solliciteert u naar een werkplek als anesthesiemedewerker in opleiding bij een van de ziekenhuizen. Eenmaal aangenomen krijgt u een salaris conform de CAO.

De Hbov-Ts of G&T opleiding:

 • Voorziet in een Hbov diploma en een CZO diploma.
 • Heeft een breed civiel effect.
 • Leidt op tot een beginnend beroepsbeoefenaar.*
 • Het diploma heeft samen met het verpleegkunde diploma grote mate van Europese en internationale aansluiting.
 • Heeft deels vrijstelling voor de reeds behaalde verpleegkundige competenties.
 • Is een aanbeveling voor de overige verpleegkundige specialisaties zoals IC, Ambulance, SEH, NP of PA.
 • Betreft deels werken en leren vanaf het tweede jaar. Er is dus een salaris.
 • Mocht het anesthesie deel van de opleiding niet slagen rest altijd nog de bachelor verpleegkunde. En technisch opgeleide verpleegkundigen zijn zeer in trek.

HAVO / VWO / MBO, bij voorkeur met profiel NG/NT

Misschien zag je een advertentie die wel aantrekkelijk leek, werken én leren en dus een salaris. Een en ander heeft wel een keerzijde die je goed moet overwegen voordat je die stap maakt. Snel voor het salaris gaan kan op de lange duur toch veel nadelen hebben. Alles hangt af van je uitgangspositie, persoonlijke mogelijkheden en of je carrièremogelijkheden wilt openhouden. Er zijn meerdere routes mogelijk. Wij noemen hier de voornaamste twee waarbij wij de Hbov-Ts of G&T opleiding sterk aanbevelen met het oog op een eventueel carrièreperspectief.

Ten eerste de Hbov-Ts opleiding. Hiervan zijn de voordelen dat je de HBO-verpleegkunde opleiding volgt met daaraan gekoppeld de anesthesie specialisatie. Bij diplomering ontvang je dus een bachelor diploma verpleegkundige en het CZO-diploma anesthesie. De eerste twee jaar ben je student met alle zaken die daarbij horen. Studiebeurs, OV jaarkaart, collegegeld, etc. Aan het einde van het tweede jaar solliciteer je naar een werkplek als anesthesiemedewerker in opleiding bij een van aangesloten ziekenhuizen. Eenmaal aangenomen krijgt je een salaris conform de CAO.

De Hbov-Ts opleiding:

 • Heeft een breed civiel effect.
 • Leidt op tot een beginnend beroepsbeoefenaar.*
 • Het diploma heeft samen met het verpleegkunde diploma grote mate van Europese en internationale aansluiting.
 • Is een aanbeveling voor andere verpleegkundige specialisaties.
 • Betreft deels werken en leren vanaf het tweede jaar.
 • Mocht het anesthesie-deel van de opleiding niet slagen rest altijd nog de bachelor verpleegkunde. Binnen de zorgwereld en daarbuiten bent u daarmee verzekerd van een goede startpositie. Technisch opgeleide verpleegkundigen zijn zeer in trek.

Ten tweede is er de in-service of brancheopleiding. Voor deze opleiding is het nodig bij een ziekenhuis te solliciteren als leerling anesthesiemedewerker. De opleiding duurt minimaal 2 jaar en 10 maanden en leidt op tot het CZO-diploma anesthesiemedewerker. De opleiding bestaat uit werken en leren, dus u bent verzekerd van een salaris. De reikwijdte of het civiel effect van het diploma is (zeer) beperkt. Het is geen HBO-diploma of bachelor volgens de Nederlandse wetgeving en biedt alleen carrièremogelijkheden binnen de anesthesiologische zorg. Het heeft wel een NLQF niveau 6. Internationaal vindt het slecht aansluiting.

* Onder een beginnend beroepsbeoefenaar verstaan wij een collega die direct zelfstandig ingezet kan worden in het ziekenhuis waar ook de praktijkopleiding gevolgd is.

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord