Commissie Onderwijs

De commissie Onderwijs zet een structureel scholingstraject op en monitort nieuwe en bestaande onderwijskundige ontwikkelingen (PA, NP, HGZO ).

Masterclass

Henk Schrover en Robin Diesbergen hebben dit als aandachtspunt binnen de commissie onderwijs. Er zijn dit jaar door de NVAM 6 Masterclasses georganiseerd door heel Nederland. Omdat er erg veel scholingsaanbod in het land is hebben de Masterclasses niet plaatsgevonden conform het carrousselmodel. De commissie had daarom alleen een aantal onderwerpen als speerpunten voor mogelijke Masterclasses aangegeven. Ook dit jaar is weer veel interesse geweest voor de Masterclasses en zijn ze allen druk bezocht.Uit de evaluatie van de Masterclasses kwam naar voren dat de spreiding redelijk over het land verdeeld was, maar de regio’s Zeeland en Overijssel-Friesland vormen een aandachtspunt.

Reguliere Anesthesie-opleidingen

De leden van de commissie onderwijs zijn naar verschillende bijeenkomsten geweest die betrekking hadden op nieuwe ontwikkelingen binnen de opleiding. Zo is er deelname geweest aan de expertmeting van de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Hogeschool Utrecht (HU), informatiebijeenkomsten bij Hogeschool Zuid in Heerlen en Fontys Hogescholen in Eindhoven betreffende de nieuwe opleidingen voor anesthesiemedewerkers.

Preoperatieve Screening (POS)

De ontwikkeling van anesthesiemedewerkers participerend binnen de preoperatieve screening heeft afgelopen jaren binnen de verschillende ziekenhuizen een vlucht genomen. Er is echter geen enkele eenduidigheid over de benodigde competenties en bijbehorende opleidingseisen. Met de komst van het nieuwe beroepsprofiel is er wel duidelijkheid gekomen over deze competenties. De commissie is daarom begonnen met een inventarisatie van de opleidingen/scholingen die de anesthesiemedewerkers die nu op een POS participeren, hebben gevolgd.

Leden

  • Rick van Loon
  • Marion Möller
Neem contact op met de Commissie Onderwijs

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord