Commissie Onderwijs

De commissie Onderwijs zet een structureel scholingstraject op en monitort nieuwe en bestaande onderwijskundige ontwikkelingen (PA, NP, HGZO ).

Masterclass

De onderwijscommissie ondersteund Masterclasses. Ieder jaar worden er Masterclasses georganiseerd door heel Nederland.
Middels de Masterclasses wordt bijgedragen aan de doelstelling om een breed en kwalitatief hoog scholingsaanbod met een goede spreiding over Nederland te bewerkstelligen voor anesthesiemedewerkers.

Reguliere Anesthesie-opleidingen

De leden van de commissie onderwijs zijn naar verschillende bijeenkomsten geweest die betrekking hadden op nieuwe ontwikkelingen binnen de opleiding. Zo is er deelname geweest aan de expertmeting van de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Hogeschool Utrecht (HU), informatiebijeenkomsten bij Hogeschool Zuid in Heerlen en Fontys Hogescholen in Eindhoven betreffende de nieuwe opleidingen voor anesthesiemedewerkers.
bij alle initiatieven aangaande opleidingsvarianten voor anesthesiemedewerkers zal de commissie deze toetsen aan het beroepsprofiel. Voorbeelden zijn hiervan CZO-flex en Opleiding anesthesiemedewerker 2025 van NCOI.

Preoperatieve Screening (POS)

De ontwikkeling van anesthesiemedewerkers participerend binnen de preoperatieve screening heeft afgelopen jaren binnen de verschillende ziekenhuizen een vlucht genomen. Er is echter geen enkele eenduidigheid over de benodigde competenties en bijbehorende opleidingseisen. Met de komst van het nieuwe beroepsprofiel is er wel duidelijkheid gekomen over deze competenties. De commissie is daarom begonnen met een inventarisatie van de opleidingen/scholingen die de anesthesiemedewerkers die nu op een POS participeren, hebben gevolgd.

Leden

  • Rick van Loon
  • Jaap Hoekman
  • projectleden (per project kunnen leden instromen en werkzaam zijn binnen de opleidingscommissie)

Vertegenwoordiging binnen CZO

Namens de NVAM zijn er 2 vertegenwoordigers in de opleidingscommissies van het College Zorg Opleidingen vertegenwoordigd.
Zij dragen bij aan de kwaliteit van de opleiding tot anesthesiemedewerker en dragen daar de doelstellingen van de beroepsvereniging aangaande de opleiding tot anesthesiemedewerker uit aan het CZO.
Vertegenwoordigers zijn:

  • Werner Visser
  • Hans Peters

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord