Het NVAM-kwaliteitsregister voor anesthesiemedewerkers

Kwaliteitsregistratie is de manier om aan patiënten, andere zorgverleners, werkgevers en zorgverzekeraars de garantie te geven dat ze te maken hebben met een anesthesiemedewerker die voldoet aan de vastgestelde beroepseisen.

 

Wie kunnen zich registreren?

Alle anesthesiemedewerkers kunnen zich registreren in het NVAM-kwaliteitsregister indien ze in het bezit zijn van een geldig diploma. De NVAM vindt het belangrijk om deze kwaliteit te garanderen naar buitenstaanders en om de kwaliteit van haar beroepsgroep te borgen. Daarom is de NVAM gestart met een kwaliteitsregister. 

Men ontvangt na registratie een bewijs van inschrijving in het NVAM kwaliteitsregister. Deze registratie blijft 5 jaar geldig

 Na het behalen van het diploma is een registratie als gecertificeerd en geregistreerd anesthesiemedewerker direct mogelijk en blijft 5 jaar geldig.

Ook voor anesthesiemedewerkers die niet kunnen voldoen aan de werkeis van 16 uur patiëntengebonden werkzaamheden per week bestaat er de mogelijkheid tot registratie. Je kunt je dan registreren als “niet praktiserend” (NP). Dit kan bijvoorbeeld gelden voor praktijkbegeleiders, docenten en teamleiders.

 

 

Waarom registreren en accrediteren?

Voor de beroepsgroep anesthesiemedewerkers heeft de overheid tot op heden niets geregeld om de kwaliteit te garanderen en te borgen en laat dit aan de beroepsgroep zelf over. Kwaliteitsregistratie is de manier om aan patiënten, andere zorgverleners, werkgevers en zorgverzekeraars de garantie te geven dat ze te maken hebben met een anesthesiemedewerker die voldoet aan de vastgestelde beroepseisen. In deze tijd waarin kwaliteit van zorg zeer hoog in het vaandel staat is het bijna onontkoombaar om als beroepsgroep te laten zien dat ze staan voor kwaliteit. Anesthesiemedewerkers hebben immers ambities en willen gezien worden als professionals. Het behalen van het diploma in het verleden zegt niets over de huidige kwaliteit. Het werkzaam zijn binnen het beroep en het bijhouden van een persoonlijk dossier waarin wordt aangetoond dat een anesthesiemedewerker actief en bewust bezig is met het bijhouden van het beroep, maakt dat hij een bepaald niveau van kwaliteit kan leveren. De NVAM vindt het belangrijk om deze kwaliteit te garanderen naar buitenstaanders en om de kwaliteit van haar beroepsgroep te borgen. Daarom is de NVAM gestart met een kwaliteitsregister.

 

Herregistratie:

Indien men voldoet aan de kwaliteitseis, 75 accreditatiepunten binnen 5 jaar en minimaal gemiddeld 16 uur per week werkzaam als anesthesiemedewerker, is herregistratie als gecertificeerd en geregistreerd anesthesiemedewerker mogelijk. Accreditatiepunten die men behaald heeft bij de specifieke scholing als sedatie praktijk specialist of pijnconsulent worden meegeteld als men ook nog als anesthesiemedewerker werkzaam is.

 

Kosten:

Anesthesiemedewerkers die geen lid zijn van de NVAM en ingeschreven staan in het kwaliteitsregister betalen daarvoor € 50,00 per jaar. Daarvoor krijgen zij net als de leden van de NVAM toegang tot hun persoonlijk portfolio op de website van de NVAM
Hierin vind de registratie plaats van de behaalde en toegekende accreditatiepunten voor de gevolgde bij- of nascholing. De toekenning van deze accreditatiepunten is net als voor de leden van de NVAM gratis.

Let er wel op dat als u een bij- of nascholing bezoekt u bij binnenkomst het registratieformulier voor aanwezigheid ondertekent en dat u daar op ook uw toegekend nummer van het kwaliteitsregister vermeld.

 

Inschrijven/uitschrijven in het kwaliteitsregister.

De inschrijving loopt parallel met het kalenderjaar. Schrijft men zich in de loop van het kalenderjaar in, dan is men slechts het betreffende jaardeel registratiekosten voor het kwaliteitsregister verschuldigd. Voor NVAM leden worden geen kosten in rekening gebracht. Voor leden van de NVAM en niet leden van de NVAM wordt de inschrijving ieder jaar stilzwijgend verlengd per 1 januari. Bij opzegging na 1 januari wordt de registratie beëindigd per 31 december. De opzegging is pas een feit als dit door de NVAM schriftelijk bevestigd is.

 

Denkt u eraan dat als u opzegt als lid van de NVAM, u ook indien u dat wilt, moet opzeggen voor registratie in het kwaliteitsregister, anders worden er kosten in rekening gebracht. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. 

Stuur uw opzegging naar de Ledenadministratie NVAM , Schinheuvel 2, 5953 BD Reuver. 

 

Hoe ziet het NVAM-kwaliteitsregister er uit?

Het NVAM-kwaliteitsregister kent twee niveaus:

 

  1. Registratie van elke gediplomeerde anesthesiemedewerker. Deze medewerker beschikt over een geldig diploma. De anesthesiemedewerker is dan een geregistreerde anesthesiemedewerker.
  2. Accreditatie en registratie van de anesthesiemedewerker die voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze medewerker beschikt over een geldig diploma, behaalt elke 5 jaar 75 accreditatiepunten en werkt minimaal 16 uur gemiddeld per week binnen het beroepsdomein van de anesthesie. De anesthesiemedewerker is dan een gecertificeerd en geregistreerd anesthesiemedewerker.

 
Schematische weergave van het kwaliteitsregister:

 

Soorten registratie Lidmaatschap
NVAM
Kosten
per jaar
Accreditatie
75 pt/5 jr
Werkeis: gem.
16 uur/wk
1. Geregistreerd en gecertificeerd AM ja gratis ja ja
2. Geregistreerd en gecertificeerd AM (NP) ja gratis ja nee
3. Geregistreerd en gecertificeerd AM nee € 50,00 ja ja
1. Geregistreerd en gecertificeerd AM (NP) nee € 50,00 ja nee
1. Geregistreerd AM nee € 50,00 ja ja

* AM= anesthesiemedewerker, NP=niet praktiserend

 

 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vragen.