Kwaliteitsregister pijnconsulent

Alle pijnconsulenten die in het bezit zijn van een geldig diploma kunnen zich registreren in het NVAM-kwaliteitsregister voor pijnconsulenten.

U ontvangt na registratie een bewijs van inschrijving in het NVAM-kwaliteitsregister. Deze registratie blijft 5 jaar geldig.

Herregistratie

De inschrijving in het kwaliteitsregister is 5 jaar geldig. Voor herregistratie dient u aan onderstaande normen, gemiddeld over een periode van 5 jaar, te voldoen. Accreditatiepunten die u heeft gehaald bij de specifieke scholing als pijnconsulent worden meegeteld als u ook nog als anesthesiemedewerker werkzaam bent.

  • Per jaar voldoende accreditatiepunten (minimaal 6) behaald voor bij- en nascholing.
  • Portfolio bijgehouden.
  • Registratie complicaties.
  • 2 x per jaar een complicatiebespreking / multidisciplinair overleg bijgewoond.

Kosten

Pijnconsulenten die lid zijn van de NVAM en nog niet geregistreerd staan in het kwaliteitsregister kunnen zich gratis laten registreren. Niet-leden betalen per jaar € 75,00 administratiekosten. Betaling vindt plaats via een incasso. Daarvoor krijgen zij, net als de leden van de NVAM, toegang tot hun persoonlijk portfolio op de website van de NVAM. Hierin vindt registratie plaats van de behaalde en toegekende accreditatiepunten voor de gevolgde bij- of nascholing. De toekenning van deze accreditatiepunten is net als voor de leden van de NVAM gratis.

Let er wel op dat als u een bij- of nascholing bezoekt, u bij binnenkomst het registratieformulier voor aanwezigheid ondertekent en dat u daarop ook uw toegekend nummer van het kwaliteitsregister voor pijnconsulenten vermeldt.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur een bericht naar ledenadministratie@nvam.nl.

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord