Lid worden

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar en kan alleen met automatische incasso en wordt telkens stilzwijgend één jaar verlengd. Verenigingsleden ontvangen 5 keer per jaar gratis het NTVA en genieten kortingen op workshops en congressen voor zover dit staat aangegeven in de betreffende aankondigingen. 

 

Lid worden

U kunt zich inschrijven door dit formulier in te vullen: Inschrijfformulier lidmaatschap NVAM

 

Wilt u elke verandering in uw persoonlijke gegevens (verhuizing, verandering van werkgever, diplomering) zo spoedig mogelijk doorgeven aan de Ledenadministratie. Zie onderstaand adres ledenadministratie of het formulier Adreswijziging. Verder info via ledenadministratie@nvam.nl.


Contributie

De contributie wordt alleen via automatische incasso (doorlopende machtiging incasso NVAM) ieder jaar in januari geïnd. Wordt men in de loop van het verenigingsjaar lid, dan is men slechts het betreffende jaardeel aan contributie verschuldigd. De incassomachtiging kunt u downloaden hierboven en volledig ingevuld opsturen naar Penningmeester NVAM p/a Schinheuvel 2, 5953 BD Reuver. Uw lidmaatschap van de NVAM is pas een feit na ontvangst van dit formulier door de penningmeester.

 

Tarieven per januari 2016

€ 85,00 - Lid academisch/algemeen ziekenhuis
€ 65,00 - Leerling academisch/algemeen ziekenhuis 
€ 65,00 - Gezinslid
€ 45,00 - Gepensioneerd lid
€ 85,00 - Bijzondere leden
€ 85,00 - Leden in het buitenland

  

 

Als extra service biedt de NVAM leden woonachtig en werkzaam in het buitenland het lidmaatschap voor dezelfde kosten als het reguliere lidmaatschap, tevens mogen de transactiekosten voor het buitenlands betalingsverkeer voor rekening van de NVAM komen.


Beëindiging lidmaatschap

Opzegging dient  via email naar ledenadministratie@nvam.nl te gebeuren  voor 1 november, dit betekent dat het lidmaatschap van de NVAM zal worden beëindigd per 1 januari van het volgende jaar.

 De opzegging is pas een feit als dit door de NVAM  bevestigd is.

 

Denkt u er ook aan dat als u ingeschreven bent in het kwaliteitsregister en u geen lid meer van de NVAM bent u daarvoor kosten in rekening worden gebracht, zijnde € 50,00 per jaar. Kijk daarom ook bij het tabblad kwaliteitsregister hoe u zich hiervoor kunt afmelden en wat de consequenties daarvan zijn.

 

Stuur uw opzegging naar:
 Email: ledenadministratie@nvam.nl