Lid worden

Lid zijn van de NVAM heeft veel voordelen. Verenigingsleden ontvangen bijvoorbeeld 5 keer per jaar gratis ons tijdschrift NTVA, worden ingeschreven in het kwaliteitsregister en genieten kortingen op verschillende workshops en congressen.

Door lid te zijn van de NVAM maakt u gebruik van de voordelen van de beroepsvereniging.
De vereniging behartigt de belangen van de beroepsgroep voor u en u kunt gebruik maken van de beschikbare kennis en expertise.
U kunt zich inschrijven door het "inschrijfformulier NVAM" hieronder in te vullen.

Contributie

Tarieven per januari 2020:
€ 85,00 - Lid academisch/algemeen ziekenhuis (als ook: gedetacheerd, ZZP of werkzaam in het buitenland)
€ 65,00 - Gezinslid
€ 45,00 - Gepensioneerd lid
€ 85,00 - Bijzondere leden

Studenten/Leerlingentarief:
GRATIS - Lidmaatschap voor eerstejaars Studenten
€ 45,00 - Tweedejaars Leerling academisch/algemeen ziekenhuis
€ 85,00 - Derdejaars (ev.) leerling academisch/algemeen ziekenhuis

De contributie wordt ieder jaar in januari geïnd. Dit kan alleen via automatische incasso. Wordt u in de loop van het verenigingsjaar lid, dan bent u slechts het betreffende jaardeel aan contributie verschuldigd.
Uw lidmaatschap van de NVAM gaat pas in na ontvangst van de incassomachtiging door de penningmeester.
De incassomachtiging kunt volledig ingevuld opsturen naar:

Penningmeester NVAM
p/a Schinheuvel 2
5953 BD Reuver

Als extra service biedt de NVAM leden die in het buitenland wonen en werken het lidmaatschap voor hetzelfde tarief aan als het reguliere lidmaatschap. Ook komen de transactiekosten voor het buitenlands betalingsverkeer voor rekening van de NVAM.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar met automatische incasso. Het wordt telkens stilzwijgend één jaar verlengd.

.
Wilt u alstublieft elke verandering in uw persoonlijke gegevens (verhuizing, verandering van werkgever, diplomering) zo spoedig mogelijk doorgeven aan de Ledenadministratie? Dit kan via ledenadministratie@nvam.nl.

Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden

NVAM leden die in een ziekenhuis of instelling werken waarop de cao Ziekenhuis van toepassing is, hebben de mogelijkheid om hun contributie bij hun werkgever om te wisselen binnen het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA), ook wel cao à la carte genaamd.
Het verschaft medewerkers de mogelijkheid een deel van hun arbeidsvoorwaardenpakket op hun persoonlijke leefomstandigheden aan te passen door verschillende arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uit te ruilen.

Korting op lidmaatschap vakbond

De NVAM is aangesloten bij NU ’91, de vakbond voor de verpleging en verzorging.
Zij voeren mede namens de NVAM cao-onderhandelingen. Als lid van de NVAM bent u niet automatisch lid van NU '91.
Indien u gebruik wilt maken van de individuele belangenbehartiging van NU '91 moet u lid zijn van deze vakbond.
NVAM-leden krijgen korting

Beëindiging lidmaatschap

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, moet u dit doen vóór 1 november en via e-mail naar ledenadministratie@nvam.nl. Dit betekent dat het lidmaatschap van de NVAM per 1 januari van het volgende jaar wordt beëindigd. De opzegging is pas een feit als dit door de NVAM bevestigd is.

Denkt u er ook aan dat als u enkel ingeschreven bent in het Kwaliteitsregister en u geen lid meer van de NVAM bent, daarvoor kosten in rekening worden gebracht? Dit is € 50,00 per jaar. Kijk daarom ook bij het Kwaliteitsregister op deze website hoe u zich hiervoor kunt afmelden en wat de consequenties daarvan zijn.

Inschrijfformulier NVAM

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord