Lid worden

Lid zijn van de NVAM heeft veel voordelen. Verenigingsleden ontvangen bijvoorbeeld 5 keer per jaar gratis ons tijdschrift NTVA, worden ingeschreven in het kwaliteitsregister en genieten kortingen op verschillende workshops en congressen.

Door lid te zijn van de NVAM maakt u gebruik van de voordelen van de beroepsvereniging.
De vereniging behartigt de belangen van de beroepsgroep voor u en u kunt gebruik maken van de beschikbare kennis en expertise.
U kunt zich inschrijven door het "inschrijfformulier NVAM" onder aan deze pagina in te vullen.

Contributie

Tarieven per januari 2024:
€ 100,00 - Lid academisch/algemeen ziekenhuis (als ook: gedetacheerd, ZZP of werkzaam in het buitenland)
€ 75,00 - Gezinslid
€ 55,00 - Gepensioneerd lid
€ 100,00 - Bijzondere leden

Studenten/Leerlingentarief:
GRATIS - Lidmaatschap voor eerstejaars Studenten
€ 55,00 - Tweedejaars Leerling academisch/algemeen ziekenhuis
€ 100,00 - Derdejaars (ev.) leerling academisch/algemeen ziekenhuis

De contributie wordt ieder jaar in januari geïnd. Dit kan alleen via automatische incasso. Wordt u in de loop van het verenigingsjaar lid, dan bent u slechts het betreffende jaardeel aan contributie verschuldigd.
Uw lidmaatschap van de NVAM gaat pas in na ontvangst van de incassomachtiging door de penningmeester.
De incassomachtiging kunt volledig ingevuld opsturen naar:

Penningmeester NVAM
p/a Schinheuvel 2
5953 BD Reuver

Als extra service biedt de NVAM leden die in het buitenland wonen en werken het lidmaatschap voor hetzelfde tarief aan als het reguliere lidmaatschap. Ook komen de transactiekosten voor het buitenlands betalingsverkeer voor rekening van de NVAM.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar met automatische incasso. Het wordt telkens stilzwijgend één jaar verlengd.

.
Wilt u alstublieft elke verandering in uw persoonlijke gegevens (verhuizing, verandering van werkgever, diplomering) zo spoedig mogelijk doorgeven aan de Ledenadministratie? Dit kan via info@nvam.nl

Terugbetaling contributie via je werkgever

Je kunt je werkgever een groot deel van de contributie laten betalen. De meeste werkgevers hebben regelingen waardoor je een groot deel van de contributie via je brutosalaris kunt terugvragen. Dit is in de CAO geregeld.
Door deze regeling wordt (bij fulltime dienstverband) ruim de helft van de contributiekosten vergoed.

Vaak is er ook de mogelijkheid om de contributie bij je werkgever om te wisselen binnen het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA), ook wel cao à la carte genaamd.
Het verschaft medewerkers de mogelijkheid een deel van hun arbeidsvoorwaardenpakket op hun persoonlijke leefomstandigheden aan te passen door verschillende arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uit te ruilen. Wat nog een extra financieel voordeel op kan leveren.

De benodigde contributie verklaring voor het terugvragen van de contributie bij je werkgever is voor leden jaarlijks beschikbaar.

Korting op lidmaatschap vakbond

De NVAM is aangesloten bij NU ’91, de vakbond voor de verpleging en verzorging.
Zij voeren mede namens de NVAM cao-onderhandelingen. Als lid van de NVAM bent u niet automatisch lid van NU '91.
Indien u gebruik wilt maken van de individuele belangenbehartiging van NU '91 moet u lid zijn van deze vakbond.
NVAM-leden krijgen korting.

Overzichtvoordelen van het lidmaatschap

 • Je ontvangt 4-5 maal per jaar het vakblad NTVA; met informatie over de nieuwe ontwikkelingen binnen de NVAM, interessante interviews, casuïstiek, artikelen etc.
 • Je wordt gratis geregistreerd in het Kwaliteitsregister
 • Je ontvang gratis het beroepsprofiel
 • Je ontvangt regelmatig nieuwsbrieven via de mail; waardoor je op de hoogte wordt gehouden van het laatste nieuws.
 • Je krijgt een sterkt gereduceerd tarief voor het bezoeken van het jaarcongres.
 • Je krijgt korting op door de NVAM georganiseerde Masterclasses, (studenten)congressen, bij- en nascholingen
 • Je kunt meedenken en meedoen in de commissies en werkgroepen
 • Je krijgt collectieve belangenbehartiging; Wanneer je lid bent van de NVAM bent je ook automatisch aangesloten bij de Nu’91 zij behartigen de anesthesiemedewerker gerelateerde belangen en brengen deze in cao-onderhandelingen
 • Je krijgt korting op het lidmaatschap van Nu’91; duolidmaatschap (€7,06 ipv €13,74/maand). Via het lidmaatschap van Nu’91 kun je juridische ondersteuning krijgen in arbeidsvoorwaarden en ondersteuning krijgen in bijvoorbeeld functiewaardering.
 • Je draag bij aan draagkracht bij stakeholders; er zijn nog grote hobbels te nemen inzake positionering van NVAM wetgeving. Grote ledenbinding geeft de NVAM meer inbreng in nieuwe wetsvoorstellen. Samen staan we sterk. Een brede achterban is hier wel degelijk van belang.
 • Je wordt vertegenwoordigd bij stakehouders: Via je lidmaatschap vertegenwoordigd de vereniging jou in overleg met diverse stakeholders. Zoals overheid, werkgevers, opleidingsinstituten, etc.
 • Je krijgt toegang tot het besloten gedeelte van de website; naast algemene informatie op de website zelf kunt je inloggen in je persoonlijke omgeving en heb je toegang tot uw kwaliteitsregister , specifieke documenten zoals, stukken van de commissies en bestuur.
 • Je draagt bij aan het genereren van beroeps gerelateerde informatie; De NVAM informeert leden via de website, nieuwsbrief, vakblad en social media over actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied, vacatures, nascholing etc.
 • Je wordt vertegenwoordigd in ontwikkeling richtlijnen: de NVAM zorg voor een plek van het werk en uitvoering van de anesthesiemedewerker en differentiaties in de voor de beroepsgroep relevante richtlijnen en zorgstandaarden
 • Je krijgt advies en ondersteuning; De NVAM geeft advies. En helpt je op weg bij vragen.
 • Je hebt Inspraak/een stem; Als NVAM-lid heb je de mogelijkheid om vragen te stellen, input te geven en/of de discussie aan te gaan met het bestuur dan wel andere NVAM leden. Je hebt recht om je stem uit te brengen bijvoorbeeld in de Algemene ledenvergadering. Op deze manier heb je inspraak over het te voeren beleid binnen de NVAM.
 • Je hebt meer kansen voor persoonlijke ontwikkeling; de NVAM biedt de mogelijkheid om je nog meer te ontwikkelen door deel te nemen aan een van de commissies, werkgroepen of het bestuur.
 • Je krijgt meer contact met andere anesthesiemedewerkers binnen eigen specialisatie via de commissies; het lidmaatschap biedt de mogelijkheid om met andere anesthesiemedewerkers met dezelfde specialisatie. (pijn, sedatie, pre-operatieve screening, vasculair acces) in contact te komen via de website, tijdens congressen, etc. Zo blijft u ook binnen uw differentiatie bij.

Beëindiging lidmaatschap

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, moet u dit doen vóór 1 november en via e-mail naar ledenadministratie@nvam.nl. Dit betekent dat het lidmaatschap van de NVAM per 1 januari van het volgende jaar wordt beëindigd. De opzegging is pas een feit als dit door de NVAM bevestigd is.

Denkt u er ook aan dat als u enkel ingeschreven bent in het Kwaliteitsregister en u geen lid meer van de NVAM bent, daarvoor kosten in rekening worden gebracht? Dit is € 75,00 per jaar. Kijk daarom ook bij het Kwaliteitsregister op deze website hoe u zich hiervoor kunt afmelden en wat de consequenties daarvan zijn.

Inschrijfformulier NVAM

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord