Lid worden

Lid zijn van de NVAM heeft veel voordelen. Verenigingsleden ontvangen bijvoorbeeld 5 keer per jaar gratis ons tijdschrift NTVA en genieten kortingen op verschillende workshops en congressen.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar met automatische incasso. Het wordt telkens stilzwijgend één jaar verlengd. U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier NVAM hieronder in te vullen.

Wilt u alstublieft elke verandering in uw persoonlijke gegevens (verhuizing, verandering van werkgever, diplomering) zo spoedig mogelijk doorgeven aan de Ledenadministratie? Dit kan via ledenadministratie@nvam.nl.

Contributie

De contributie wordt ieder jaar in januari geïnd. Dit kan alleen via automatische incasso. Wordt u in de loop van het verenigingsjaar lid, dan bent u slechts het betreffende jaardeel aan contributie verschuldigd. De incassomachtiging kunt u hieronder downloaden en volledig ingevuld opsturen naar:

Penningmeester NVAM
p/a Schinheuvel 2
5953 BD Reuver

Uw lidmaatschap van de NVAM gaat pas in na ontvangst van de incassomachtiging door de penningmeester.

Tarieven per januari 2016:
€ 85,00 - Lid academisch/algemeen ziekenhuis
€ 65,00 - Leerling academisch/algemeen ziekenhuis
€ 65,00 - Gezinslid
€ 45,00 - Gepensioneerd lid
€ 85,00 - Bijzondere leden
€ 85,00 - Leden in het buitenland

Als extra service biedt de NVAM leden die in het buitenland wonen en werken het lidmaatschap voor hetzelfde tarief aan als het reguliere lidmaatschap. Ook komen de transactiekosten voor het buitenlands betalingsverkeer voor rekening van de NVAM.

Beëindiging lidmaatschap

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, moet u dit doen vóór 1 november en via e-mail naar ledenadministratie@nvam.nl. Dit betekent dat het lidmaatschap van de NVAM per 1 januari van het volgende jaar wordt beëindigd. De opzegging is pas een feit als dit door de NVAM bevestigd is.

Denkt u er ook aan dat als u ingeschreven bent in het Kwaliteitsregister en u geen lid meer van de NVAM bent, daarvoor kosten in rekening worden gebracht? Dit is € 50,00 per jaar. Kijk daarom ook bij het Kwaliteitsregister op deze website hoe u zich hiervoor kunt afmelden en wat de consequenties daarvan zijn.

Inschrijfformulier NVAM

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord