Visie NVAM: Actieprogramma "Werken in de Zorg"

Begin 2018 heeft het ministerie en de ministers van zorg een actieprogramma geïnitieerd ten aan zien van de tekorten in de zorg.Minister De Jonge (VWS), minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over het actieprogramma Werken in de Zorg. Het doel van dit actieprogramma is om te zorgen voor voldoende medewerkers in de zorg, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het werk dat zij doen.

Op 28 januari 2019 vindt een rondetafelgesprek plaats waarbij de professionele visie van verschillende partijen wordt gevraagd op de arbeidsmarkt in de zorg, mede in het licht van het Actieprogramma “Werken in de Zorg”.

Verschillende veldpartijen zijn gevraagd om hierbij hun visie uit te dragen om de tekorten in de beroepen in de zorg het hoofd te bieden. De NVAM heeft ten aanzien hiervan een "position Paper" geschreven wat uitgangspunt kan zijn voor verder gesprek.

 
 

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord