Aankondiging ALV NVAM

In komende Algemene Ledenvergadering (ALV) zal de afsluiting van het verenigingsjaar 2023 plaatsvinden.

Wegens onvoldoende deelname van leden, heeft het bestuur besloten de ALV van 18 April aanstaande geen doorgang te laten vinden.
De ALV wordt verplaatst naar oktober 2024. Het bestuur hoopt een nader te bepalen datum te kunnen prikken waar mogelijk meer leden aanwezig zijn
Dit om belangrijke besluiten die moeten worden genomen samen met de leden te nemen.

Datum volgt

 • Medio oktober
 • Tijd: 19:00 tot uiterlijk 22:00 (vanaf 18:00 inloop met lichte maaltijd)
 • Locatie: Kantoor NVAM

Online deelname als lid is mogelijk als toehoorder.
Wegens (wettelijke) beperkingen is het niet mogelijk om bij online deelname persoonlijk mee te stemmen.

Voorlopige agendapunten

 • Bespreken jaarverslag 2023
 • Financieel jaaroverzicht 2023
 • Bestuursverkiezingen
 • Actualiteiten
 • Voortgang beroepsvereniging
 • Statuten wijzigingen
 • Politieke contacten en strategie
 • Ledenaantallen en -participatie

Na de vergadering zal er een drankje worden aangeboden.

Aanmelden voor de ALV (volgt binnenkort)

Inschrijven uiterlijk voor 01 oktober 2024.

Na inschrijving ontvangt u in de week voor de vergadering de stukken en definitieve agenda.
Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur NVAM
R. ter Riet, Voorzitter.

 
 

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord