Algemene Ledenvergadering 17 September 2020

Geachte Collega, Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers heeft het genoegen u uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering.Hieronder vindt u de agenda

Deze wegens Corona uitgestelde vergadering zal, zoals reeds gecommuniceerd in vorige nieuwsbrief, website en NTvA, plaatsvinden op donderdag 17 September 2020 in Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht
(zaalaankondiging staat op mededelingenbord in de centrale hal).
Aanvang vergadering 19.00 uur, sluiting (uiterlijk) 21:00 uur.
Inloop vanaf 18.00 uur. Voorafgaand zal er een broodje worden aangeboden
De locatie voldoet aan de RIVM richtlijnen voor Corona. Indien u klachten heeft verzoeken wij u niet te komen en u af te melden.


Degenen die zich hebben aangemeld ontvangen de relevante vergaderstukken begin deze week via de mail.
Kunt u niet of wilt u alsnog aanmelden? (er zijn nog enkele plaatsen).
U kunt dit kenbaar maken via e-mail: info@nvam.nl .

Agenda (19.00-21.00 uur)

1: Opening door Remko ter Riet, voorzitter van de NVAM.
2: Vaststellen reglement van orde en benoeming van de stemcommissie (besluitvormend).
3: Notulen ledenvergadering 18 april 2019.
4: Jaarverslag van de secretaris.
5: Jaarverslag van de penningmeester:
Verslag van de kascontrolecommissie 2019
Benoeming van de kascontrolecommissie 2020 (besluitvormend).

6: Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Marieke Preuter
Aftredend en herkiesbaar: Rick van Loon ( bestuurslid)
Voorstel benoeming Secretaris: Emmy Rodenburg
Voorstel nieuw bestuurslid. Esther Bol

7: Vacatures NVAM.
8: Rondvraag.
9: Sluiting.

Drankje

 
 

Gerelateerde artikelen

november
2-2021
Bekijk artikel
02-11-2021

Toekomst operatieassistenten en anesthesiemedewerkers

Beroepsverenigingen in gesprek met VWS over opleidingen

augustus
6-2021
Bekijk artikel
06-08-2021

Gediplomeerd?

NVAM feliciteert je met jouw diplomering in 2021

mei
27-2021
Bekijk artikel
27-05-2021

Internationale richtlijn ICN uitgebracht voor anesthesiemedewerkers

Op 25 Mei heeft de International Counsil of Nurses de "Guidelines On Advanced Practice Nursing | Nurse Anesthesists" uitgebracht.

mei
24-2021
Bekijk artikel
24-05-2021

SER Advies: “Aan de slag voor de zorg”

NVAM omarmt de SER advies “Aan de slag voor de zorg”.

april
19-2021
Bekijk artikel
19-04-2021

Groene OK

Website van het landelijk netwerk project De Groene OK is live!

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord