de Anesthesiemedewerker niet in de Wet BIG

Op advies van haar ministerie heeft de minister besloten om onze aanvraag tot opnemen van ons beroep in de Wet BIG, artikel 3, af te wijzen.

Hoewel de argumentering zwak is, en de onderbouwing soms zelfs eerder gedane uitspraken tegenspreekt, is het juridisch aanvechten van een advies niet mogelijk.
Erg teleurstellend is het om te lezen hoe er in de onderbouwing wordt gesproken over ons vak. Dit doet geen recht aan allen die zich dag- (en nacht) inzetten voor de veiligheid en het welzijn van de patiënten op de operatiekamer.

Er wordt voorbij gegaan aan het belang van de patiënt

De wet BIG is opgesteld om de patiëntveiligheid te borgen, dit was het primaire doel van onze aanvraag. Het dient het belang van patiënten. Opname in de wet BIG zou ook zeker een wettelijke basis en erkenning van ons beroep betekend hebben, waardoor een patiënt op de operatiekamer gelijke zorgzekerheid krijgt als onze patiënten op verpleegafdeling of IC.
Het advies betekend ook dat zorgpersoneel dat op de operatiekamer werkt, in dit geval anesthesiemedewerkers, geen door de wet gecontroleerd diploma hoeft te hebben. Zoals dat bij artsen, verpleegkundigen en bijna alle andere beroepen in de zorg wel het geval is. Hoewel wij als beroepsvereniging natuurlijk veel geregeld hebben en de kwalificatie geborgd hebben in ons kwaliteitsregister, heeft dit geen wettelijke grondslag.

Zienswijzen van andere partijen zoals CZO en NFU zijn van tafel geveegd. Bruikbare alternatieven worden niet geboden.
U kunt het negatieve besluit met de argumentatie en inbreng van andere stakeholders hieronder inzien.

Hoe nu verder?

De NVAM staat voor het bevorderen van de ontwikkelingen en toepassingen binnen de anesthesiologie en het behartigen van de beroepsbelangen van de anesthesiemedewerker. Wij laten het hier dan ook niet bij zitten en zien het als onze taak om te blijven strijden voor de erkenning van ons vak. Daar is de patiënt en de beroepsgroep mee gebaat.
Over de exacte invulling, over de toekomst en positie van de anesthesiemedewerker en het ondersteunen en bevorderen van de beroepsontwikkeling welke moeten bijdragen aan een erkenning van ons beroep, wordt op dit moment hard overleg gevoerd.
Wij informeren jullie zo snel hierover meer naar buiten te brengen is.
Indien u hier suggesties in hebt als beroepsbeoefenaar zijn deze vanzelfsprekend welkom via de gebruikelijke kanalen. De inbreng van onze leden wordt ten allen tijde gewaardeerd.

Wij zijn in ieder geval voornemens om het publiek en de Kamerleden nadrukkelijk te wijzen op de belangrijke rol van de anesthesiemedewerker en de noodzaak dit beroep ook formeel te regelen.
Inmiddels is er aanvraag ingediend voor het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Grote bereidwilligheid en vervolgacties

Uit het landelijk onderzoek (welke ook te vinden is op onze website) blijkt dat een grote meerderheid van de anesthesiemedewerkers (wettelijke)erkenning belangrijk vindt (met een score van 8,3 uit 10). In het onderzoek wordt door jullie, anesthesiemedewerkers, specifiek aangegeven dat steun en waardering door de overheid gemist worden.
Zodra de petitie beschikbaar is vragen wij u dan ook ons hierin te steunen, in het belang van de toekomst als anesthesiemedewerker.
Houdt daarom uw mail en de website in de gaten zodat u op tijd geïnformeerd bent.
Wij gaan nu in overleg met Nu’91 om te kijken hoe wij het aanbieden van de petitie vorm gaan geven.
Het is nu van belang dat wij er met zijn allen voor staan en straks met alle anesthesiemedewerkers uit heel Nederland Den Haag laten weten dat wij het niet meer doen voor enkel een compliment.

Noodzaak om zorg aantrekkelijk te houden voor toekomstig beroepsbeoefenaars

Erkenning en waardering moet niet enkel uitgesproken worden. Maar werden vastgelegd in een wettelijk kader.
De huidige ontwikkelingen maken werken in de zorg, als anesthesiemedewerker, niet aantrekkelijk.
Het signaal dat door de overheid gegeven wordt middels deze beleidsreactie, draagt niet bij aan het landelijke actieprogramma "werken in de zorg". Dat mogen we niet laten gebeuren.

Wij houden u op de hoogte over het vervolg en blijven ons hard maken voor ons mooie beroep.

Namens het bestuur

 
 

Gerelateerde artikelen

januari
15-2024
Bekijk artikel
15-01-2024

Contributieverklaring 2024 NVAM

De contributieverklaring 2024 is beschikbaar voor leden

augustus
12-2023
Bekijk artikel
12-08-2023

Inschrijving 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres is geopend.

13 januari 2024, 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres.

maart
15-2023
Bekijk artikel
15-03-2023

NVAM steunt staking in ziekenhuizen

NVAM de beroepsvereniging voor Anesthesiemedewerkers, spreekt haar steun uit voor de landelijke staking op 16 maart in de ziekenhuizen.

januari
19-2023
Bekijk artikel
19-01-2023

Korte Poll

Geef jou mening als anesthesiemedewerker

oktober
24-2022
Bekijk artikel
24-10-2022

Uitspraak

Lees de volledige publicatie over de tuchtrechtzaak

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord