Corona pandemie crisis | Update 24-03-2020

De ontwikkelingen aangaande de Corona crisis hebben ook consequenties voor ons beroep en beroepsvereniging.Anesthesiemedewerkers worden momenteel ingezet op IC's, tijdelijk ingerichte IC's, op de SEH en MICU's.Via deze nieuwspagina informeren wij u over de laatste ontwikkelingen, updates en maatregelen.We gaan hierbij uit van de adviezen en maatregelen van de expert instanties (WHO/RIVM/GGD).Via deze nieuwspagina zullen wij ook updates communiceren. Vragen en antwoorden over de crisis en maatregelen worden via dit kanaal gecommuniceerd. Houdt de website van de NVAM en die van het RIVM daarom goed in de gaten.

Inzetbaarheid anesthesiemedewerkers buiten de operatiekamer

In samenspraak met NVA, NVIC, V&VN-IC is gekeken naar de mogelijkheden om de expertise van anesthesiemedewerkers in te zetten om bij te kunnen dragen naar de grote vraag van IC-beademingsplekken bij ernstig zieke patiënten.
Gezamenlijke partners vinden dat de anesthesiemedewerker bij uitstek de skills in huis heeft voor de huidige vraag naar specialistische zorg. Meer informatie staat in de nieuwsbrief te lezen via bovenstaande link.
Gezien de vraagstelling van werkgevers, geven ook zij aan dat anesthesiemedewerkers voldoende bekwaam geacht worden.
De anesthesiemedewerker wordt daarmee bevoegd geacht voor brede inzetbaarheid binnen de kliniek (met name met betrekking tot de ernstig zieke patiënten op de Intensive Care)

Momenteel worden anesthesiemedewerkers volop ingezet op Intensive Care's en tijdelijke ingerichte IC's dit geldt voor de meeste ziekenhuizen onder de grote rivieren.. Ook in andere ziekenhuizen in het land wordt gestart met inzet van anesthesiemedewerkers voor de IC-zorg.
Naast de IC's worden ook ingezet op tijdelijk ingerichte IC's (op PACU, Holding en Recovery) en de SEH en bij transport van Pati"enten in MICU's
Anesthesiemedewerkers kunnen worden vrijgemaakt door electieve programma's af te zeggen. Dit is landelijk aan de orde en wordt door werkgevers goed uitgevoerd.
Daar waar anesthesiemedewerkers nog niet worden ingezet worden ze nu bijgeschoold in de IC protocollen, werkwijzen en gebruik van IC beademingsapparatuur binnen de ziekenhuizen.
Wij ondersteunen u met zoveel mogelijk informatie.
Protocollen, richtlijnen en ander materiaal is voor anesthesiemedewerkers beschikbaar in de documentbox (achter inlog).

Het bestuur NVAM beseft dat er veel gevraagd wordt van allen werkzaam in de zorg op dit moment. Er wordt een flink beroep gedaan op ons om de continuïteit te waarborgen. Hierbij vinden wij vanuit professioneel oogpunt belangrijk om dit te ondersteunen in het belang van onze zorgvragers/patiënten. Hierbij altijd onze eigen gezondheid in acht nemend!
Heeft u als anesthesiemedewerker te maken met maatregelen vergelijkbaar met bovenstaand, dan horen wij dit graag als beroepsvereniging. We vragen u dit dan ook te melden via onderstaand formulier.

Evenementen

Alle fysieke bijeenkomsten zijn tot nader order afgelast
Wij volgen hierbij het advies van het RIVM. Daarnaast kunnen ziekenhuisorganisaties strengere eisen stellen met betrekking tot zorgpersoneel.
Indien de adviezen en landelijke maatregelen veranderen kunnen besluiten van de NVAM worden aangepast aan de actualiteit.
De acties worden uitgevoerd om de kans op transmissie van het virus te verkleinen en zoveel mogelijk de continuïteit van zorg te waarborgen

Hieronder een overzicht van besluiten gemaakt op de actuele stand van zaken:

  • Tot 1 juni geen fysieke bijeenkomsten bij de NVAM of fysieke deelname aan werkgroepen of commissies door NVAM commissie- en bestuursleden.
  • 07-04 2020: Bestuursvergadering: vindt plaats via teleconference
  • 16-04-2020: 3e Landelijke docentendag Uitgesteld tot nader te bepalen datum
  • 16-04-2020: Algemene ledenvergadering. Uitgesteld tot na 1 juni (nieuwe datum volgt)
  • 18-04-2020: 10e Masterclass: ‘de Amsterdamse School’ | Critical Care in de Tropen: Verplaatst naar 12 September 2020
  • 28-05-2020: Noordelijke Bijscholing (MArtiniziekenhuis & UMCG ism. NVAM: Verplaatst naar 20 Mei 2021
  • Evenementen na 1 juni 2020 gaan vooralsnog gewoon door!

Algemene maatregelen

De algemene hygiene maatregelen zijn van toepassing en worden verondersteld bekend te zijn.
Bij patiënten met verdenking of bewezen Covid-19 besmetting gelden aanvullende hygiënemaatregelen.
Vooralsnog dient hierbij aerosolen bescherming te worden toegepast (dragen van beschermende kleding, handschoenen, oogbescherming en FFP2 masker).
Volg hierbij de procedure zoals geldt in uw organisatie.
Gezien het hoge risico op verspreiding van aerosolen bij luchtwegmanagement adviseren wij u zich hierin te verdiepen. Hierbij kan het internationale advies gebruikt worden van de Anesthesie Patient Safety Foundation (APSF).

Wij roepen op (gezien de schaarste aan hulpmiddelen) om geen onnodig gebruik te maken van hulpmiddelen. Bewaar ze daar waar echt nodig! In het zuiden van Nederland zijn de beschermende hulpmiddelen al schaars. Onnodig gebruik geeft het risico dat medewerkers onvoldoende beschermd kunnen worden of geen zorg kunnen leveren. Dit willen we natuurlijk niet.

Maatregelen eigen gezondheid en die van collega's (en patiënten).

Zorg voor uzelf en uw eigen gezondheid.
Indien u ziekteverschijnselen heeft (hoesten, koorts) wilt u vanzelfsprekend uw collega's niet aansteken (de tekorten zijn al erg genoeg).
Dus blijf thuis indien u griep verschijnselen heeft (in lijn met het advies van RIVM). Hiermee voorkomt u ook dat u (kwetsbare)patiënten onnodig blootstelt en het virus verder helpt verspreiden.
Wanneer je klachtenvrij bent kun je weer aan het werk. De periode wanneer je na klachtenvrij zijn (geen koorts, niet hoesten) weer aan het werk kunt verschilt per regio. Dit gaat in overleg met RIVM en werkgevers.

Verdere algemene maatregelen:
Neem niet deel aan groepsbijeenkomsten en evenementen.
Reis niet af naar het buitenland indien niet strikt noodzakelijk

 
 

Gerelateerde artikelen

januari
15-2024
Bekijk artikel
15-01-2024

Contributieverklaring 2024 NVAM

De contributieverklaring 2024 is beschikbaar voor leden

augustus
12-2023
Bekijk artikel
12-08-2023

Inschrijving 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres is geopend.

13 januari 2024, 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres.

maart
15-2023
Bekijk artikel
15-03-2023

NVAM steunt staking in ziekenhuizen

NVAM de beroepsvereniging voor Anesthesiemedewerkers, spreekt haar steun uit voor de landelijke staking op 16 maart in de ziekenhuizen.

januari
19-2023
Bekijk artikel
19-01-2023

Korte Poll

Geef jou mening als anesthesiemedewerker

oktober
24-2022
Bekijk artikel
24-10-2022

Uitspraak

Lees de volledige publicatie over de tuchtrechtzaak

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord