VVD stelt kamervragen over anesthesiemedewerkers

Judith Tielen en Kelly Regterschot (beiden VVD) hebben kamervragen gesteld aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierbij stelden zij ook specifiek vragen over het belang van de anesthesiemedewerkers.

Tekorten

Aanleiding voor de kamervragen was het in de media verschenen artikel over de 10% uitstroom van IC-verpleegkundigen in het Radboud UMC te Nijmegen.
Het herkenbare beeld van tekorten en uitstroom van specialistisch zorgpersoneel komt hiermee duidelijk in beeld.

De rol van de anesthesieemdewerker

De rol en het belang van de anesthesiemedewerkers wordt gezien door kamerleden van de VVD. Zij stellen hierover dan ook de volgende kritische vraag aan de Ministers de Jonge (CDA) en van Ark (VVD):

"Deelt u de mening dat anesthesiemedewerkers een onmisbaar onderdeel in de opschaling en verbreding van de acute/ic-zorg zijn en dat zonder inzet van deze medewerkers de gestelde doelen niet behaald kunnen worden?
Kunt u aangeven of u de mogelijkheden nader onderzoekt om anesthesiemedewerkers breder in te kunnen zetten (in en buiten crisistijd) op de werkvloer, door hen uiteindelijk van een BIG-registratie te voorzien?
Bent u bereid op korte termijn daarover het gesprek aan te gaan met de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) en de mogelijkheden te verkennen?"

Wij gaan er vanuit dat de Ministers het belang van onze beroepsgroep zullen onderschrijven in de beantwoording van de vragen.

Het antwoord van de minister

"Anesthesiemedewerkers hebben de afgelopen tijd en nog steeds, net zoals ander zorgpersoneel, een belangrijke bijdrage geleverd aan de bestrijding van de coronacrisis. Die waardering daarvoor staat los van de vraag of zij een BIG- registratie dienen te krijgen. Een BIG-registratie betekent namelijk niet dat een medewerker breder kan worden ingezet dan thans het geval is. Ten aanzien van een BIG-registratie voor de anesthesiemedewerker heeft VWS meerdere gesprekken met de NVAM gevoerd. De aanvraag tot regulering van de anesthesiemedewerker in de Wet BIG is ter advisering aan het Zorginstituut voorgelegd. Dit advies heb ik reeds ontvangen en ik zal mijn reactie hierop aan u en de NVAM deze zomer toesturen.
In het kader van het project CZO Flex Level (van NFU en NVZ) heb ik een onderzoek uitgezet om te kijken wat logische opleidingsroutes zijn voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteuners. Daarbij wordt ook gekeken welke behoefte er leeft bij anesthesiemedewerkers om breder ingezet te worden en wat de opleidingsbehoefte is. De resultaten van het onderzoek verwacht ik eind van dit jaar "

Loze woorden en geen toezeggingen

De complimenten zijn mooi, echter ook loze woorden.
Feitelijk staat een compliment los van wettelijke erkenning, maar in de huidige problematiek en tekorten in de zorg geeft minister de Jonge hiermee een verkeerd signaal af.

Wat betreft het onderzoek, hetgeen een verassende nieuwe ontwikkeling is, is de NVAM benaderd.
Echter hebben wij formeel afstand genomen van het onderzoek, dat zou moeten worden uitgevoerd door bureau Berenschot, omdat alle inbreng tot een goede positionering en herstructurering van de beleidskaders tot een breed verpleegkundig basisberoep in de acute as, welke in het belang zijn van operatiekamerpersoneel, van tafel worden geveegd door het ministerie. Er was een tijdspad van slechts enkele weken voor het onderzoek en wij hebben gepleit voor meer gedegen en goed onderzoek voor dit belangrijke onderwerp. VWS hield vast aan de door hun gestelde termijn.
De beleidslijn wordt ten koste van de OK beroepen doorgezet en ongevraagd werd de BMH door VWS ondergebracht binnen de CZO beroepen.
De NVAM hoopt binnenkort op meer constructieve wijze als volwaardig gesprekspartner verder te spreken over meer flexibel opleiden met een brede verpleegkundige basis. Ons uitgangspunt is goede uitwisseling in de gehele acute (verpleegkundige) as. HBOV-t is hierbij een bewezen goede opleidingsroute.
Dit is in het belang van anesthesiemedewerkers en operatieassistenten, maar indien het ministerie openstaat voor betere inzichten kan het zeker ook bijdragen aan een slimme invulling van tekorten op SEH, IC en zelfs ambulance,

 
 

Gerelateerde artikelen

januari
15-2024
Bekijk artikel
15-01-2024

Contributieverklaring 2024 NVAM

De contributieverklaring 2024 is beschikbaar voor leden

augustus
12-2023
Bekijk artikel
12-08-2023

Inschrijving 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres is geopend.

13 januari 2024, 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres.

maart
15-2023
Bekijk artikel
15-03-2023

NVAM steunt staking in ziekenhuizen

NVAM de beroepsvereniging voor Anesthesiemedewerkers, spreekt haar steun uit voor de landelijke staking op 16 maart in de ziekenhuizen.

januari
19-2023
Bekijk artikel
19-01-2023

Korte Poll

Geef jou mening als anesthesiemedewerker

oktober
24-2022
Bekijk artikel
24-10-2022

Uitspraak

Lees de volledige publicatie over de tuchtrechtzaak

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord