Meer vaccins naar ziekenhuizen om acute operaties te garanderen

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en NVAM zijn blij met de start van de vaccinaties. De eerste voortvarende vaccinatieronde in de ziekenhuizen is gericht op het voorkomen van verdere uitval van zorg voor COVID-patiënten. Nu deze belangrijke stap is genomen pleit de NVA ervoor zo snel mogelijk vaccins ter beschikking te stellen aan anesthesiologen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en afdelingsverpleegkundigen, om te voorkomen dat acute operaties die binnen zes weken moeten plaatsvinden niet door kunnen gaan.

Operatieve zorg extreem onder druk

De operatieve capaciteit is al maanden extreem beperkt om zoveel mogelijk zorg te kunnen bieden aan COVID patiënten. Dit leidt tot schrijnende situaties, bijvoorbeeld voor patiënten die snel een kanker- of hartoperatie nodig hebben.
De gezondheidsschade die patiënten hierdoor oplopen is enorm. Met een vaccinatiebereidheid van 97% geven anesthesiologen van Nederlandse ziekenhuizen aan hoe belangrijk zij vaccineren voor hun beroepsgroep vinden.
Door snel en zoveel mogelijk te vaccineren onder medewerkers van de operatiekamers kan nog verdere beperking van de operatieve capaciteit worden voorkomen.

De volgende crisis in de zorg ligt op de loer

Caroline van der Marel, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie: ‘Uiteraard ligt de prioriteit nog steeds bij het bieden van voldoende zorgcapaciteit om het aantal COVID patiënten op te vangen. Echter door de structurele inzet van OK personeel, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers verpleegkundigen en anesthesiologen in de COVID zorg, is er onvoldoende mankracht om met het overgebleven personeel voldoende operatiecapaciteit voor urgente ingrepen in de lucht te houden. De huidige COVID crisis leidt tot een volgende crisis in de zorg. De gezondheidsschade én de kosten als gevolg van uitgestelde operaties zullen enorm toenemen. Laten we door te vaccineren zorgen dat de meest urgente operaties door kunnen blijven gaan.”

Meer vaccins

In de eerste vaccinatieronde is 39% van de anesthesiologen uitgenodigd voor vaccinatie gezien de cruciale inzet op bijvoorbeeld de Intensive Care, traumaopvang en MICU-transporten.
Een groot deel van de anesthesiologen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en afdelingsverpleegkundigen wacht nog op vaccinatie. Medewerkers van de operatiekamer, en met name anesthesiologen en anethesiemedewerkers, lopen door het intuberen van patiënten bij operaties, een duidelijk verhoogd risico lopen op besmetting.
Dit geldt zowel voor de medewerkers op de IC als in spoedeisende situaties zoals reanimaties. Het is dan ook van groot belang dat er meer vaccins beschikbaar komen voor de ziekenhuizen om juist ook deze medewerkers te kunnen vaccineren. Daar waar acute capaciteit in het gedrang komt door andere medisch specialisten en medewerkers moeten ook daar vaccins beschikbaar komen. Zonder vaccinaties zal verder ziekteverzuim leiden tot nog verdere afname van operatiecapaciteit en zullen ook de urgente ingrepen in gevaar komen.

 
 

Gerelateerde artikelen

november
2-2021
Bekijk artikel
02-11-2021

Toekomst operatieassistenten en anesthesiemedewerkers

Beroepsverenigingen in gesprek met VWS over opleidingen

april
19-2021
Bekijk artikel
19-04-2021

Groene OK

Website van het landelijk netwerk project De Groene OK is live!

oktober
30-2020
Bekijk artikel
30-10-2020

2e Coronagolf – beroepsinformatie

Lees hier meer informatie over werken in de 2e Coronagolf voor anesthesiemedewerkers

september
13-2020
Bekijk artikel
13-09-2020

Algemene Ledenvergadering 17 September 2020

Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering 2020

februari
17-2020
Bekijk artikel
17-02-2020

Artificial Intelligence op de operatiekamer voorspelt bloeddruk

Amsterdam UMC heeft een systeem getest dat alarmeert als tijdens een operatie de bloeddruk dreigt te dalen. Een algoritme voorspelt de bloeddrukdaling, waardoor tijdig kan worden ingegrepen

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord