Voortgang aanvraag BIG | Internationaal onderzoek Opleiding

Voortgang aanvraag BIG

We vorderen gestaag met onze aanvraag voor opname in artikel 3 van de Wet BIG.
Onze aanvraag is door het ministerie VWS overgedragen aan het Zorginstituut Nederland (ZIN)

Voorheen werden alle aanvragen voor opname in de Wet BIG afgehandeld door VWS.
Vooruitlopend op de wetswijziging BIG II wordt vanaf januari 2019 een nieuwe werkwijze gehanteerd. Het Zorginstituut zal, als onafhankelijk orgaan, de minister voor medische zorg adviseren of het beroep al dan niet moet worden opgenomen in de wet BIG.

We hebben recentelijk een gesprek gehad met het Zorginstituut. Zij hebben aangegeven dat ze de aanvraag in behandeling hebben genomen en onderzoek gaan uitvoeren.
Dit betekent dat onze aanvraag opnieuw wordt beoordeeld aan de hand van, door het zorginstituut vastgestelde, criteria. Hierbij geven zij als uitgangspunt de volgende criteria;
1.is het beroep gericht op de individuele gezondheidszorg,
2.is het een basisberoep dat voldoende onderscheidend is ten opzichte van andere beroepen,
3.is wettelijke regulering noodzakelijk om de patiënt adequaat te beschermen
Daarnaast heeft het ZIN aangegeven dat er in het kader van toelating tot artikel 3 van de Wet BIG als beroepsgroep aanvullende vragen kunnen worden gesteld. Hierbij moeten wij denken aan: 1.Worden er voorbehouden handelingen uitgevoerd
2.Hoe ziet de beroepsopleiding er uit
3.Etc..

Sommige van bovengenoemde criteria zijn al uitvoerig toegelicht door het bestuur aan VWS. Het kan zijn dat ook het ZIN hier nog zich wil verdiepen. Wij hebben, in het kader van een goede beeldvorming van ons beroep in de praktijk, aangeboden om het werkbezoek dat destijds is gedaan door de ambtenaren van het VWS ook te laten plaatsvinden voor de verantwoordelijken van het Zorginstituut.

Het Zorginstituut (ZIN) brengt na onderzoek een advies uit aan de minister.
Na dit advies bepaald de minister (VWS) of hij overgaat tot opnemen van de “anesthesiemedewerker” onder art.3 in de Wet BIG. Het is moeilijk te zeggen hoelang het gaat duren voordat hierover uitsluitsel is. Wat al wel reeds is aangegeven door verantwoordelijken is, dat wanneer we toegelaten worden tot art. 3 van de Wet BIG, dit zeker 2 a 2,5 jaar gaat duren voordat we daadwerkelijk daarin opgenomen zijn. Er moet namelijk een wijziging in de Wet plaatsvinden en dit wetsvoorstel moet het parlement passeren, hier gaat erg veel tijd overheen.
Conclusie is dat we er heel hard mee bezig zijn maar de uitkomst nog erg onzeker is

Internationaal onderzoek: competenties en opleidingseisen voor opleiding tot Anesthesiemedewerker/verpleegkundige

Er is een onderzoek gepubliceerd over de competenties behorend bij de opleiding tot anesthesiemedewerker/verpleegkundige door onze collega’s in Zwitserland.
Deze geeft een goed beeld van de wereldwijde eisen die gesteld worden aan de opleiding voor ons beroep.
De werksituatie in Zwitserland is erg vergelijkbaar met die in Nederland en dit maakt het onderzoek des te representatiever. Het geeft goed aan welke competenties er noodzakelijk zijn om ons beroep te kunnen uitoefenen en is specifiek gericht op de werksituatie.
Het bijzondere is dat ieder ander vergelijkbaar land de opleiding anesthesiemedewerker/verpleegkundige (internationaal: Nurse Anesthesist) een specialistische vervolgopleiding betreft. En in veel gevallen ook gezien wordt als verpleegkundig specialist. Iets wat in op 17 jan 2003 al door Prof. Dr. Jan Klein al in zijn inaugurele rede werd benoemd t.a.v. van de Anesthesiemedewerker:
“De anesthesiemedewerker is de Nurse practitioner pur sang”

Meer éénduidigheid geven aan de opleiding, nationaal en internationaal, zou in onze optiek de basis moeten zijn voor elk initiatief wat heden ten dage loopt voor trajecten en opleidingen die leiden tot het diploma anesthesiemedewerker.
De huidige initiatieven doen er zich goed aan hier naar te kijken. Het zou éénduidigheid kunnen geven aan de instroom en kunnen leiden tot een erkende beroepsopleiding tot Anesthesiemedewerker in de toekomst
Het in Nederland nog steeds als niet wettelijk erkende diploma om aan het werk te mogen als anesthesiemedewerker, is middeleeuws, past niet in het Europees beleid. Daarnaast is het diploma zonder wettelijke erkenning, met een zeer klein civiel effect buiten het ziekenhuis, niets waard. Hetgeen bijdraagt aan een te lage instroom en uitstroom naar andere beroepen buiten het ziekenhuis

Het onderzoek van Christian Herion waarin hij de IFNA competenties onderzoekt en valideerd voor de Zwitserse beroepsgroep is te downloaden via onderstaande link:

 
 

Gerelateerde artikelen

januari
15-2024
Bekijk artikel
15-01-2024

Contributieverklaring 2024 NVAM

De contributieverklaring 2024 is beschikbaar voor leden

augustus
12-2023
Bekijk artikel
12-08-2023

Inschrijving 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres is geopend.

13 januari 2024, 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres.

maart
15-2023
Bekijk artikel
15-03-2023

NVAM steunt staking in ziekenhuizen

NVAM de beroepsvereniging voor Anesthesiemedewerkers, spreekt haar steun uit voor de landelijke staking op 16 maart in de ziekenhuizen.

januari
19-2023
Bekijk artikel
19-01-2023

Korte Poll

Geef jou mening als anesthesiemedewerker

oktober
24-2022
Bekijk artikel
24-10-2022

Uitspraak

Lees de volledige publicatie over de tuchtrechtzaak

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord