Onderzoek stagekosten ziekenhuis opleidingen

Er is in opdracht van het Ministerie onderzoek gedaan naar de stage en opleidingskosten voor verpleegkundige opleidingen.Er is gekeken welke kosten de verschillende opleidingen met zich meebrengen voor werkgevers.

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer

De kamer is geïnformeerd over het rapport: " kosten en opbrengsten van stageplaatsen in ziekenhuizen."
Met dit onderzoeksrapport geeft de minister uitvoering aan de afspraak uit het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg dat het DIJK12-onderzoek uit 2009 over de kosten van stageplaatsen zou worden geactualiseerd.
Het doel van dit onderzoek was om een beeld te krijgen van de investeringen van het ziekenhuis om stageplaatsen én stagebegeleiding aan te bieden én wat het de werkgever oplevert op korte en lange termijn. Naast de gemiddelde kosten en opbrengsten wordt gevraagd in het onderzoek onderscheid te maken tussen twee manieren van opleiden. Ziekenhuizen kunnen stages aanbieden op de traditionele manier (één-op-één begeleiding) en stages waar meerdere studenten stagelopen met één begeleider. Het onderzoek beperkt zich tot stages voor studenten die een verpleegkunde opleiding volgen op MBO-4 of HBO-niveau. Het gaat daarbij om MBO-BBL- en HBO-duaal-studenten, die werkend leren en bij het ziekenhuis in dienst zijn, en om MBO-BOL- en HBO-voltijdstudenten die primair op school zitten en elk jaar een stage van een aantal maanden volgen.

Lees hier het volledig rapport

Opleiden van nieuwe anesthesiemedewerkers kan kostenneutraal voor werkgevers

De volledige conclusie is te lezen in het rapport, "Kosten en opbrengsten van stageplaatsen in ziekenhuizen".
Belangrijkste conclusie is het feit dat met name de HBO opleidingen weinig tot geen kosten met zich meebrengen voor werkgevers.
De Duaal studenten die stage lopen leveren zelfs een kleine plus op de balans van werkgevers.
De huidige studievariant van HBO-voltijd met daarnaast stages in de ziekenhuizen zijn zonder kosten.
Deze laatste variant is wel in staat om snel en goed op te leiden en antwoord te geven op een goede instroom om de tekorten in te dammen.

Nieuw manieren van opleiden

Er is specifiek onderzoek gedaan naar het nieuwe opleiden. Het verschil tussen regulier en de nieuwe vorm zit in de begeleiding.
De reguliere vorm is meestal een duale vorm, waarbij een student een op een wordt begeleid.
De nieuwe vorm maakt gebruik van leerunits waarbij meerdere studenten onder een begeleider vallen.
Voordeel is dat er kwantitatief meer opgeleid kan worden. Hetgeen kan bijdragen aan een hogere instroom.
Voor de anesthesieopleiding lijkt dit minder van toepassing. Gezien de complexe werkzaamheden en het soms acute karakter van de zorgverlening is 1 op 1 begeleiding vooralsnog noodzakelijk.
De conclusie van het rapport is dat regulier opleiden geen extra kosten met zich meebrengt ten opzichte van de reguliere manier van opleiden in de praktijk

Opleiding tot anesthesiemedewerker

Bovenstaand is goed nieuws voor werkgevers die anesthesiemedewerkers willen opleiden en ook voor studenten die voor een studiekeuze staan en het beroep anesthesiemedewerker willen gaan uitoefenen.
Door de opleidingen in de HBO-V variant aan te bieden kan er snel, goed en efficiënt worden opgeleid.
De opleiding HBOV-technische stroom (uitroom anesthesiemedewerker) is daarmee een eerste keus opleiding geworden mag uit het rapport worden geconcludeerd.
Kijk op onder opleidingen voor meer informatie over de opleiding tot anesthesiemedewerker.

Oplossing tekorten?

Met het rapport wordt door de minister aangegeven dat opleiden niet duur hoeft te zijn voor werkgevers.
De HBO variant staat hierbij bovenaan.
De NVAM weet dat de HBOV-Ts opleidingen voldoende capaciteit bieden om anesthesiemedewerkers op te leiden. Dit is slechts gelimiteerd door de aangeboden stage plaatsen.
Daarnaast is deze opleidingsvariant (HBOV-technische stroom) ook nog de opleiding die het beste aansluit op de huidige complexe werkzaamheden van de anesthesiemedewerker en ook bij ons beroepsprofiel en de internationale standaard.

Met dit rapport en de doelstellingen zoals vastgesteld in het hoofdlijnenakkoord Medisch specialistische zorg lijkt het dat de minister de HBOV-T opleidingen zal aanwijzen als DE opleiding die past binnen de huidige zorg en ontwikkelingen als opleiding tot anesthesiemedewerker.

Dit zal een positief effect hebben op de instroom van anesthesiemedewerkers.
Het is aan de werkgevers om voldoende stageplaatsen te bieden voor de HBOV-T studenten.
Aan de kosten hoeft het niet te liggen.....

 
 

Gerelateerde artikelen

november
2-2021
Bekijk artikel
02-11-2021

Toekomst operatieassistenten en anesthesiemedewerkers

Beroepsverenigingen in gesprek met VWS over opleidingen

augustus
6-2021
Bekijk artikel
06-08-2021

Gediplomeerd?

NVAM feliciteert je met jouw diplomering in 2021

mei
27-2021
Bekijk artikel
27-05-2021

Internationale richtlijn ICN uitgebracht voor anesthesiemedewerkers

Op 25 Mei heeft de International Counsil of Nurses de "Guidelines On Advanced Practice Nursing | Nurse Anesthesists" uitgebracht.

mei
24-2021
Bekijk artikel
24-05-2021

SER Advies: “Aan de slag voor de zorg”

NVAM omarmt de SER advies “Aan de slag voor de zorg”.

april
19-2021
Bekijk artikel
19-04-2021

Groene OK

Website van het landelijk netwerk project De Groene OK is live!

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord