Petitie wettelijke borging Anesthesiemedewerkers

Op 10 November wordt door het bestuur een petitie aangeboden aan de vaste kamer commissie van VWS over de opname en borging van het beroep anesthesiemedewerker in de wet BIG

Waarom bieden wij de petitie aan

Onlangs heeft de Minister van zorg de Tweede kamer te kennen gegeven om de anesthesiemedewerker niet op te nemen in de wet BIG.
De NVAM vindt dat de patiënt onvoldoende beschermd is en dat wettelijke borging van het beroep anesthesiemedewerker bijdraagt aan een professioneel en gelijkwaardig zorgveld van zorgprofessionals die complexe zorg leveren aan kwetsbare patiënten
De beleidsvisie wordt besproken in het overleg Arbeidsmarktbeleid in de zorg op 12 November.

De Minister biedt geen oplossing

Het besluit, gebaseerd op het advies van ZorgInstituut Nederland, is arbitrair.
De minister spreekt van de "functie" anesthesiemedewerker. Dit is niet correct aangezien de overheid al in 1976 heeft bepaald dat anesthesiemedewerker een beroep is. De minister is in het advies ineens van mening dat wij een functie zijn, geen beroep.
Echter er wordt niet aangegeven van welk beroep de anesthesiemedewerker dan een functie is
(een verpleegkundige functie......??)
De Minister gebruikt het betitelen van functie om ons beroep niet op te nemen in de wet. Aangeven welke wettelijke positie anesthesiemedewerker dan wel heeft wordt niet gedaan.
Binnen de gesprekken over de her-inrichting van de wet BIG naar aanleiding van het rapport 'B van Bekwaam' wordt de beroepsgroep niet gehoord. Ook hiervoor is aandacht gevraagd.

Niet breed inzetbaar beroep?

Er wordt ter discussie gesteld dat wij een niet breed inzetbaar beroep zijn. Dit is een uitgangspunt van de overheid om niet iedere zorgverlener in de wet BIG te hoeven opnemen.
De brede inzet van de anesthesiemedewerker is juist gebleken tijdens de Corona crisis. Wij werden, en worden, ingezet op IC, Cohort IC, MICU en SEH. De competenties en bekwaamheden en het pakket voorbehouden handelingen maken de anesthesiemedewerker bij uitstek breed inzetbaar.
Dit is duidelijk gebleken. Juist het ontbreken van BIG registratie belemmerd de brede inzetbaarheid en een verdiende plek in de opschalingsplannen voor de toekomst. Dit komt niet ten goede aan het aantrekkelijk maken van werken in de zorg.

De opleiding

De Minister vindt de opleiding tot anesthesiemedewerker onvoldoende geborgd
Dit is zeer discutabel en het zorginstituut trekt hier een onjuiste conclusie. Ook wordt in de zienswijze gegeven door CZO en NFU op het rapport van het ZIN deze mening sterk betwist. Het ministerie heeft gekozen voor deze constructie en is zelf debet aan de huidige opleidings borging. Indien deze onder de maat zou zijn is het juist van belang een wettelijk kader te scheppen. Het zou juist een argument zijn het beroep, en daarmee de opleiding, in een wettelijk kader te plaatsen.
De opleidingen zullen dan automatisch aan dit kader moeten voldoen. Dit zal geen probleem zijn er zijn voldoende opleidingsinstituten zijn die alles in huis hebben voor een erkende Bachelor Anesthesiemedewerker. Daarnaast draagt het bij aan betere carrière en doorstroom mogelijkheden binnen de zorg.
Dit is al aantoonbaar omdat internationaal de opleiding tot anesthesiemedewerker, via de opleidingsroute HBO-V Technische stroom, is erkend aan de internationale, specialistisch verpleegkundige , standaarden (APAP) van de International Federation of Nurse Anesthesists (IFNA). Deze wordt ook erkend door de International Council of Nurses (ICN)
De internationale vereniging, IFNA, heeft dan ook haar zorgen geuit over de opstelling van ons ministerie.

Kwaliteitsborging goed geregeld, maar geen wettelijk kader!

De Minister vind dat opname in de wet BIG verder niet nodig is omdat de kwaliteit van de anesthesiemedewerker voldoende geborgd is in ons kwaliteitsregister. Ook door vastleggen van werkzaamheden en verantwoordelijkheden in ziekenhuis protocollen en werkwijzen is de kwaliteit inzichtelijk..
Dit is een groot compliment, we doen het blijkbaar erg goed.
Echter de wettelijke basis ontbreekt. De minister legt niet uit waarom de professie van andere vergelijkbare zorgverleners (bijvoorbeeld IC verpleegkundigen) wel wettelijk is vastgelegd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vergelijkbare beroepsgroepen. Dit is zorgelijk en lijkt op beroepsgroepdiscriminatie.
Aan het niet halen van de vereiste punten zijn geen wettelijke consequenties verbonden. Ook al geeft de beroepsvereniging aan dat de kwalificatie verloopt. Er is geen wettelijk instrument om het CZO erkend diploma in te trekken of een medewerker niet meer in te zetten.
Dit is een gevaar voor de patiënt en past niet bij een zorgprofessional als zijnde de anesthesiemedewerker.

Waarom bieden we niet met zijn allen deze petitie aan?

Het bestuur heeft lang moeten wachten op duidelijkheid over het aanbieden van de petitie.
Door de huidige maatregelen is het niet mogelijk om met een groep >2 personen samen te zijn. Dit maakt dat slechts 2 personen de petitie kunnen aanbieden en dat een bijeenkomst om dit punt te ondersteunen niet mogelijk is.
Het is erg jammer, maar we moeten ons aan de regels houden.

Wij proberen via de media wel voldoende aandacht aan dit onderwerp te geven.
De kracht zit in de social media.

Samen sterk en zichtbaar

Je ontvangt als, lid van de NVAM, binnenkort een klein presentje in jullie brievenbus. Gebruik het en deel het via social media.
Via deze weg vragen we samen aandacht en wettelijke erkenning voor het mooie beroep van anesthesiemedewerker

Namens het voltallig bestuur,
Domien Govaers, Sonja van den Berg, Hans van den Bosch, Rick van Loon, Esther Bol, Emmy Rodenberg, Jaap Hoekman,

Hoogachtend,
Remko ter Riet - Bestuursvoorzitter

 
 

Gerelateerde artikelen

januari
15-2024
Bekijk artikel
15-01-2024

Contributieverklaring 2024 NVAM

De contributieverklaring 2024 is beschikbaar voor leden

augustus
12-2023
Bekijk artikel
12-08-2023

Inschrijving 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres is geopend.

13 januari 2024, 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres.

maart
15-2023
Bekijk artikel
15-03-2023

NVAM steunt staking in ziekenhuizen

NVAM de beroepsvereniging voor Anesthesiemedewerkers, spreekt haar steun uit voor de landelijke staking op 16 maart in de ziekenhuizen.

januari
19-2023
Bekijk artikel
19-01-2023

Korte Poll

Geef jou mening als anesthesiemedewerker

oktober
24-2022
Bekijk artikel
24-10-2022

Uitspraak

Lees de volledige publicatie over de tuchtrechtzaak

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord