Nieuwe methode bij operaties blijkt te werken: wel in slaap, geen narcose.

Addendum: nav contact met dr. Vaneker Radboud UMC

Soms gaan dingen zonder dat je het verwacht in sneeuwbaleffect.
Mijn eerste respons op het bericht van RTL-nieuws kreeg een stortvloed aan reacties op de sociale media.
Vandaag had ik al een verhelderend gesprek met dr. Vaneker uit het Radboud UMC.
Alles blijkt op een miscommunicatie te berusten en de boodschap in het stuk van RTL is anders weergegeven dan initieel bedoeld was waarvoor zijn excuses. Het is de bedoeling van het Radboud UMC om de PSA meer bekendheid te geven bij het grote publiek/patiënten en dat kunnen we als beroepsgroep alleen maar toejuichen. Vandaar het artikel.
Het is voor journalisten die niet in de gezondheidszorg zitten ook niet makkelijk om de fijne nuances van het medische vakjargon weer te geven.
Laat ik van mijn kant ook stellen dat het niet de bedoeling was om het Radboud UMC of dr. Vaneker of de sedatie-afdeling van dat ziekenhuis in een kwaad daglicht te zetten.
Ik had een goed, collegiaal gesprek met Michiel Vaneker deze ochtend en we komen tot de conclusie dat we allebei op dezelfde lijn zitten. Twee mensen, één gedachte wat sedatie en patiëntenzorg betreft. Hoe fijn is dat. We gaan verder, met gebundelde krachten om patiënten dat te geven waar ze recht op hebben: topzorg !
Laten we dit alles maar als een storm in een glas water beschouwen.

Benedikt Van Loo

Hieronder lees u het artikel, gegeven als reactie op het nieuwsbericht van RTL-Nieuws,van de Nederlandse Sedatie Praktijk Specialisten:

Op 29 mei 2019 verscheen op RTL-nieuws een bericht over een ‘nieuwe’ methode om patiënten te laten slapen tijdens operaties. Het Radboud ziekenhuis profileert zich hiermee als voortrekker van deze methode want volgens dokter anesthesioloog Vaneker is dit nog niet op een zo grote schaal gedaan.

In dit artikel staan echter een aantal uitspraken die op zijn zachtst gezegd betwistbaar zijn en daar willen wij als Sedatie Praktijk Specialisten toch even de puntjes op de i zetten. Sedatie wordt in Nederland namelijk niet gedaan door anesthesiologen maar door anesthesiemedewerkers met SPS-opleiding of PA-anesthesiologie. De anesthesioloog is als back-up bereikbaar maar meestal niet in beeld. De anesthesiemedewerker/SPS en PA-anesthesiologie draagt door deze ontwikkeling al jaren bij aan de doelmatigheid van zorg hetgeen past binnen de ingezette landelijke ontwikkeling van taakherschikking.

De methode, we hebben het hier over diepe propofolsedatie, is absoluut niet nieuw. Deze techniek is in 2007 al gestart in pilotproject onder bezielende leiding van prof.dr. Knape uit het UMCU en in opdracht van de IGZ. Twee academische ziekenhuizen (UMCU en het AMC, red.) hebben dit toen gestart. Dit pilotproject werd in 2012 succesvol afgesloten. Vanwege het succes van de opleiding en de toegenomen vraag naar sedatie werd het theoriegedeelte overgedragen aan de hogescholen waar de opleiding tot anesthesiemedewerker wordt verzorgd. De praktijkgedeelte van de opleiding werd gedaan in ziekenhuizen die reeds veel ervaring hadden opgedaan met sedatie en beschikte over een ruime groep Sedatie Praktijk Specialisten (SPS).

In februari 2012 kwam de IGZ met een toetsingskader voor PSA (Procedurele Sedatie & Analgesie) buiten de operatiekamers door niet-anesthesiologen en de eis dat elk ziekenhuis in Nederland een sedatiecommissie heeft. In 2015 kwam de NVA met een handleiding tot implementatie hiervan. De PSA opleiding en de ontwikkeling hiervan is op diverse internationale congressen gepresenteerd en oogstte veel lof en interesse.

Sinds 2007 zijn honderden anesthesiemedewerkers opgeleid tot Sedatie Praktijk Specialist en sederen succesvol patiënten in praktisch alle ziekenhuizen in Nederland. Diepe propofolsedatie is dus in het gros van de ziekenhuizen in Nederland al lang ingevoerd en niet her en der in enkele ziekenhuizen zoals het artikel beweert. Sederen gebeurt dus inderdaad op grote schaal, maar wel groter dan het Radboud UMC. In het ziekenhuis waar ik werk zijn 26 SPS’ers actief. Dagelijks wordt er gesedeerd op 3 tot 4 verschillende locaties door vijf tot zes profes-sionals, is er één SPS’er ingepland voor screening van patiënten en kan er ad hoc aan de vraag voor sedatie worden voldaan.

Nascholing is ook een belangrijk punt. In diverse ziekenhuizen in Nederland worden met vaste regelmaat refereeravonden en bijscholingen georganiseerd waarbij kennis en ervaring wordt uitgewisseld. Er zijn zelfs een anesthesiemedewerker/SPS en een anesthesioloog gepromoveerd op het onderwerp PSA.

Tot slot nog dit.
Volgens het artikel is men begonnen op Mond- en Kaakchirurgie en is dit bij Gynaeologie en Urologie ook goed mogelijk. Er wordt onderzocht of het ook op andere specialismen kan. Dan heb ik nieuws. Op Mond-en Kaakchirurgie werd er begin de jaren 2000 al gesedeerd op de ACTA (Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam) en de specialismen MDL (Maag-darm en leverziekten), Longziekten, Cardiologie, Gynaecologie met IVF, Neurochirurgie en Pijnbehandeling maken al jaren gebruik van onze diensten dus dat hoeft niet meer onderzocht te worden. Spaart weer geld uit wat ergens anders goed besteed kan worden.

Samenvattend is de zogenaamde ‘nieuwe’ methode helemaal niet nieuw maar is al 12 jaar in gebruik. Ze vindt niet her en der plaats in Nederland maar overal en bij steeds meer specialismen in het ziekenhuis.

Eigenlijk vind ik het artikel niet alleen beledigend voor alle professionals die al jaren bezig zijn met PSA en het hele concept uit de grond hebben gestampt maar vooral zielig en een beetje dom.

Benedikt Van Loo

anesthesiemedewerker/SPS Aumc
(locatie Meibergdreef)

 
 

Gerelateerde artikelen

oktober
7-2018
Bekijk artikel
07-10-2018

Richtlijn sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamer.

Herziening richtlijn sedatie en/of analgesie op locaties buiten de operatiekamer

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord