Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 april 2019

Geachte Collega, Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers heeft het genoegen u uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering.

Deze vergadering zal plaatsvinden op donderdag 18 april 2019 in Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht (zaalaankondiging staat op mededelingenbord in de centrale hal).

Aanvang 19.00 uur, sluiting (uiterlijk) 22.00 uur.
Voorafgaand zal er een broodje worden aangeboden.


Graag horen we van u of u in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn. U kunt dit kenbaar maken via e-mail: info@nvam.nl .
Na aanmelding worden de vergaderstukken toegestuurd.

Agenda:
1. Opening door Robin Diesbergen, voorzitter van de NVAM.
2. Vaststellen reglement van orde en benoeming van de stemcommissie (besluitvormend). 
3. Notulen ledenvergadering 18 april 2018. 
4. Jaarverslag van de secretaris.
5. Jaarverslag van de penningmeester: 
Verslag van de kascontrolecommissie 2018.
Benoeming van de kascontrolecommissie 2019 (besluitvormend).    
6.  Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar:   Robin Diesbergen (voorzitter) 
Aftredend en herkiesbaar:          Domien Govears ( penningmeester) 
                                                   Jaap Hoekman ( bestuurslid)
Voorstel benoeming voorzitter:   Remko ter Riet 
Voorstel nieuwe bestuurslid.      Sonja van de Berg
7. Vacatures NVAM.
8. Toelichting stand van zaken inzake opname wet BIG ( Jaap)
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
        
Drankje.

 
 

Gerelateerde artikelen

januari
15-2024
Bekijk artikel
15-01-2024

Contributieverklaring 2024 NVAM

De contributieverklaring 2024 is beschikbaar voor leden

augustus
12-2023
Bekijk artikel
12-08-2023

Inschrijving 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres is geopend.

13 januari 2024, 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres.

maart
15-2023
Bekijk artikel
15-03-2023

NVAM steunt staking in ziekenhuizen

NVAM de beroepsvereniging voor Anesthesiemedewerkers, spreekt haar steun uit voor de landelijke staking op 16 maart in de ziekenhuizen.

januari
19-2023
Bekijk artikel
19-01-2023

Korte Poll

Geef jou mening als anesthesiemedewerker

oktober
24-2022
Bekijk artikel
24-10-2022

Uitspraak

Lees de volledige publicatie over de tuchtrechtzaak

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord