Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 april 2019

Geachte Collega, Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers heeft het genoegen u uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering.

Deze vergadering zal plaatsvinden op donderdag 18 april 2019 in Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht (zaalaankondiging staat op mededelingenbord in de centrale hal).

Aanvang 19.00 uur, sluiting (uiterlijk) 22.00 uur.
Voorafgaand zal er een broodje worden aangeboden.


Graag horen we van u of u in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn. U kunt dit kenbaar maken via e-mail: info@nvam.nl .
Na aanmelding worden de vergaderstukken toegestuurd.

Agenda:
1. Opening door Robin Diesbergen, voorzitter van de NVAM.
2. Vaststellen reglement van orde en benoeming van de stemcommissie (besluitvormend). 
3. Notulen ledenvergadering 18 april 2018. 
4. Jaarverslag van de secretaris.
5. Jaarverslag van de penningmeester: 
Verslag van de kascontrolecommissie 2018.
Benoeming van de kascontrolecommissie 2019 (besluitvormend).    
6.  Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar:   Robin Diesbergen (voorzitter) 
Aftredend en herkiesbaar:          Domien Govears ( penningmeester) 
                                                   Jaap Hoekman ( bestuurslid)
Voorstel benoeming voorzitter:   Remko ter Riet 
Voorstel nieuwe bestuurslid.      Sonja van de Berg
7. Vacatures NVAM.
8. Toelichting stand van zaken inzake opname wet BIG ( Jaap)
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
        
Drankje.

Aanmelden ALV 2019
 
 

Gerelateerde artikelen

juli
30-2020
Bekijk artikel
30-07-2020

Landelijke Monitoring Anesthesiemedewerkers 2020

Het adviesrapport naar aanleiding van het landelijk onderzoek is beschikbaar

juli
28-2020
Bekijk artikel
28-07-2020

Kamervragen

VVD stelt vragen over anesthesiemedewerkers aan de Ministers van Zorg

juni
15-2020
Bekijk artikel
15-06-2020

Toekomstplannen LVO en NVAM operatieve zorg

Fexibele schil in de "acute as"

juni
3-2020
Bekijk artikel
03-06-2020

Brief aan Tweede Kamer

De minister is een brief gestuurd aangaande de uitbreiding IC-capaciteit en opstart reguliere zorg

maart
28-2020
Bekijk artikel
28-03-2020

Corona pandemie: Update

De corona crisis en maatregelen laten ook de NVAM niet ongemoeid. Lees in dit bericht de laatste informatie en update aangaande de NVAM

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord