Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18 april 2019

Geachte Collega, Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers heeft het genoegen u uit te nodigen voor de algemene ledenvergadering.

Deze vergadering zal plaatsvinden op donderdag 18 april 2019 in Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht (zaalaankondiging staat op mededelingenbord in de centrale hal).

Aanvang 19.00 uur, sluiting (uiterlijk) 22.00 uur.
Voorafgaand zal er een broodje worden aangeboden.


Graag horen we van u of u in de gelegenheid bent om hierbij aanwezig te zijn. U kunt dit kenbaar maken via e-mail: info@nvam.nl .
Na aanmelding worden de vergaderstukken toegestuurd.

Agenda:
1. Opening door Robin Diesbergen, voorzitter van de NVAM.
2. Vaststellen reglement van orde en benoeming van de stemcommissie (besluitvormend). 
3. Notulen ledenvergadering 18 april 2018. 
4. Jaarverslag van de secretaris.
5. Jaarverslag van de penningmeester: 
Verslag van de kascontrolecommissie 2018.
Benoeming van de kascontrolecommissie 2019 (besluitvormend).    
6.  Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar:   Robin Diesbergen (voorzitter) 
Aftredend en herkiesbaar:          Domien Govears ( penningmeester) 
                                                   Jaap Hoekman ( bestuurslid)
Voorstel benoeming voorzitter:   Remko ter Riet 
Voorstel nieuwe bestuurslid.      Sonja van de Berg
7. Vacatures NVAM.
8. Toelichting stand van zaken inzake opname wet BIG ( Jaap)
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
        
Drankje.

Aanmelden ALV 2019
 
 

Gerelateerde artikelen

november
2-2021
Bekijk artikel
02-11-2021

Toekomst operatieassistenten en anesthesiemedewerkers

Beroepsverenigingen in gesprek met VWS over opleidingen

augustus
6-2021
Bekijk artikel
06-08-2021

Gediplomeerd?

NVAM feliciteert je met jouw diplomering in 2021

mei
27-2021
Bekijk artikel
27-05-2021

Internationale richtlijn ICN uitgebracht voor anesthesiemedewerkers

Op 25 Mei heeft de International Counsil of Nurses de "Guidelines On Advanced Practice Nursing | Nurse Anesthesists" uitgebracht.

mei
24-2021
Bekijk artikel
24-05-2021

SER Advies: “Aan de slag voor de zorg”

NVAM omarmt de SER advies “Aan de slag voor de zorg”.

april
19-2021
Bekijk artikel
19-04-2021

Groene OK

Website van het landelijk netwerk project De Groene OK is live!

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord