Goed nieuws voor de beroepen operatieve zorg

Deze week kwam het voorstel van minister Kuipers naar buiten om de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) onder te brengen in artikel 3 van de Wet BIG. Hierover verscheen al een persbericht deze week. In deze mailing vertellen wij je waarom dit goede kansen geeft voor anesthesiemedewerkers (en operatieassistenten) en wat de huidige stand van zaken is.

Door het voorstel van minister Kuipers is de weg vrijgemaakt om ook operatieassistenten (OA) en anesthesiemedewerkers (AM) onder te brengen in deze wet. Wij denken dat het nu een kwestie van doorpakken door de minister is. Zijn voorstel voor de BMH in de spoedeisende geneeskunde laat zien dat het mogelijk is om de weeffout in het huidige zorgstelsel te herstellen. Het geeft namelijk aan dat ook voor specifieke zorgonderdelen toelating tot de Wet BIG mogelijk is. Met name ook waar het gaat om het functioneel zelfstandig uitvoeren van voorbehouden handelingen door operatieassistenten/-verpleegkundigen en anesthesiemedewerkers/-verpleegkundigen. Dit is een positieve ontwikkeling voor zowel de patiënt als voor de toekomst van de opleidingen op de operatiekamer. Nu zijn er nog steeds verschillen in wettelijke bevoegdheden van de AM terwijl we allemaal dezelfde handelingen uitvoeren, ongeacht (verpleegkundige) vooropleiding. Daarom is dit het moment en de kans om deze weeffout weg te nemen en iedereen dezelfde bevoegdheid te geven in de wet die daar toe dient.
Alle anesthesiemedewerkers hebben tijdens de pandemie bewezen dat ze recht hebben op de juiste erkenning en waardering. Jullie waren cruciaal om deze pandemie te weerstaan. Daarom is het volgens ons van belang dat dit voor een volgende crisissituatie is geregeld. De beroepsverenigingen NVAM, LVO en vakbond vinden het niet meer dan terecht dat degenen die aantoonbaar bekwaam zijn ook bevoegd worden.

Meer duidelijkheid voor de operatieve zorg

De minister kiest er specifiek voor om de BMH geen doorgang te laten vinden voor de operatieve zorg. Dit is goed voor duidelijkheid ten aanzien van de beroepen in de operatieve zorg. Het is ook in lijn met meerdere adviezen en wensen vanuit het werkveld. Meegenomen zijn ook de conclusies van de onderzoekers Wet BIG KEMTA/MUMC en de adviezen van de Raad van State (2016) om geen nieuwe beroepen toe te laten in de Wet BIG binnen hetzelfde werkveld. Dit om versnippering tussen beroepsgroepen tegen te gaan. Stageplekken voor de opleiding tot operatieassistent en anesthesiemedewerker komen met het besluit weer volledig beschikbaar voor de huidige opleidingen. Er is gelukkig ruim voldoende opleidingscapaciteit voor de acute, intensieve operatieve zorg via de HBOV-t opleidingen en de inservice routes. Met een landelijke dekking kunnen zij samen voldoen aan de opleidingsvraag. Wij zien gelukkig ook dat de nieuwe opleidingsroute HBOV-technische stroom veel nieuwe collega’s enthousiast maakt. Dit ook gezien het technologische karakter van de opleiding. Hiermee is het werk erg aantrekkelijk gebleken voor een grote diversiteit aan instromers, waaronder meer mannen en ook collega’s met een migratie-achtergrond. Een brede verpleegkundige basis, gecombineerd met het traject operatieassistent of anesthesiemedewerker, creëert veel mogelijkheden en flexibele inzet.

Taskforce

Vanuit onze leden horen we al langer het dringende verzoek om anesthesiemedewerkers en operatieassistenten onder te brengen in de Wet BIG. Onlangs is er een taskforce in het leven geroepen waarin diverse partijen met elkaar bespreken hoe in crisissituaties extra zorgpersoneel moet worden ingezet. Aan die taskforce neemt ook NU’91 deel. Het onderwerp over het toevoegen in de Wet BIG is hier daarom op tafel gelegd, omdat dit in de toekomst goed geregeld moet zijn. Want zeker in tijden van crises kan de huidige weeffout extra belemmerend zijn. Het grote pakket aan dagelijks (functioneel) zelfstandig uitgevoerde voorbehouden handelingen (katheteriseren, injecties geven, toedienen hoog-risico medicatie, inbrengen iv. lijnen etc.) en de taakherschikking ten aanzien van procedurele sedatie, pré-operatief screenen, Vascular-Acces-Specialist en pijnbestrijding, maakt het ook voor de patiënt erg belangrijk dat dit voor onze beroepen goed geregeld wordt.

Hoe nu verder?

Om dit alles te realiseren is steun van overheid, politiek, werkgevers en de verpleegkundige achterban noodzakelijk. De eerste concrete stappen zijn gezet. NVAM, LVO, V&VN en NU’91 hebben hun krachten gebundeld om dit standpunt nog meer onder de aandacht te brengen bij politieke partijen. Daarnaast zijn we met diverse beleidsmakers in gesprek.

Meer weten?

Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan brengen we je uiteraard hiervan op de hoogte. Wil je nu al meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op.

 
 

Gerelateerde artikelen

februari
28-2022
Bekijk artikel
28-02-2022

Persbericht

Lees het gezamenlijke persbericht van Nu'91, LVO en NVAM over de erkenning van beroepen in de wet BIG

februari
21-2022
Bekijk artikel
21-02-2022

Algemene Ledenvergadering NVAM

Komende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op 14 April 2022

oktober
31-2021
Bekijk artikel
31-10-2021

Toekomst operatieassistenten en anesthesiemedewerkers

Beroepsverenigingen in gesprek met VWS over opleidingen

november
10-2021
Bekijk artikel
10-11-2021

overeenstemming aanvullende afspraken cao UMC

NFU en NU’91 bereiken overeenstemming aanvullende afspraken cao UMC, andere vakbonden sluiten aan

april
7-2022
Bekijk artikel
07-04-2022

Gediplomeerd?

NVAM feliciteert je met jouw diplomering!

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord