Werkbeleving op de OK: Grote zorgen over de toekomst

Het platform OK-Visie heeft een enquête gehouden over de werkbeleving op de operatiekamer. De uitslag sluit aan bij de geluiden die de beroepsvereniging al geruime tijd ontvangt:Namelijk grote zorgen over de werkdruk en de waardering die wordt ontvangen voor het werk op de operatiekamer. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er, zowel bij de instroom van nieuwe collega's als het aanblijven in het beroep, problemen zijn.

Tekorten

Een meerderheid van de OK medewerkers zegt binnen 5 jaar waarschijnlijk niet meer op de OK te werken. 25% weet dit zeker, 50% twijfelt.
Dat blijkt uit de enquête van OK Visie onder haar lezers, waar ruim 650 OK-medewerkers (waaronder 150 anesthesiemedewerkers) hebben meegedaan.
De continuïteit en kwaliteit van de operatieve zorg in Nederland komt hiermee in gevaar, alsmede de patiëntveiligheid.
Dit sluit aan bij het beeld dat door het capaciteitsorgaan wordt geschetst in hun rapportages dat er (nog meer) tekorten zijn te verwachten onder oa. anesthesiemedewerkers.

Lees hier de uitslag en de resultaten van de Enquête

Werkdruk

De enquête geeft de indruk dat de werkdruk als hoog wordt ervaren. Dit zijn serieuze signalen.
Dit is voor de beroepsvereniging signaal dat we gaan oppakken (en ook meenemen in onze gesprekken met de vakbond).
Werken in een veilige werkomgeving waarbij de balans tussen belasting en belastbaarheid acceptabel is voor werknemers is een belangrijke factor om gebonden te blijven en in de zorg werkzaam te blijven.
Gezien de huidige omstandigheden lijkt het er op dat velen aangeven onder de huidige omstandigheden het pensioen niet te gaan halen.

Opleidingen

De enquête geeft ook de indruk dat er veel uitval is onder studenten. Het is ons niet duidelijk of er een toename in uitval is ten opzichte van voorgaande jaren.
Wel krijgt de beroepsvereniging signalen van studenten over het opleidingsveld en de huidige ontwikkelingen die het maken dat er nader onderzoek dient plaats te vinden.
Eén duidelijke (beroeps)opleiding tot anesthesiemedewerker welke past bij het beroepsprofiel en (internationale) standaarden is hierbij ten allen tijde ons uitgangspunt.

Meer onderzoek is nodig

De NVAM is blij dat er een aanzet gedaan is tot onderzoek naar het beroepsveld en specifiek de anesthesiemedewerker op de operatiekamer.
Ieder onderzoek dat bijdraagt aan de beroepsontwikkeling nemen wij ter harte.
In 2001 is er een zeer groot onderzoek gedaan naar het werk en werkveld van de anesthesiemedewerker. Dit is een goede nulmeting geweest welke een vervolg verdient.
Op korte termijn zal de NVAM een groot gevalideerd onderzoek doen uitgaan om verder te kunnen inzoomen en specifieker de problematiek in kaart te brengen.

Wij roepen jullie bij deze al vast op om onze informatie kanalen in de gaten te houden en je collega's te attenderen op het komende onderzoek.
Het is voor jullie werk als anesthesiemedewerker essentieel bij te dragen aan onderzoek voor het beroep anesthesiemedewerker.

 
 

Gerelateerde artikelen

juli
30-2020
Bekijk artikel
30-07-2020

Landelijke Monitoring Anesthesiemedewerkers 2020

Het adviesrapport naar aanleiding van het landelijk onderzoek is beschikbaar

juli
28-2020
Bekijk artikel
28-07-2020

Kamervragen

VVD stelt vragen over anesthesiemedewerkers aan de Ministers van Zorg

juni
15-2020
Bekijk artikel
15-06-2020

Toekomstplannen LVO en NVAM operatieve zorg

Fexibele schil in de "acute as"

juni
3-2020
Bekijk artikel
03-06-2020

Brief aan Tweede Kamer

De minister is een brief gestuurd aangaande de uitbreiding IC-capaciteit en opstart reguliere zorg

maart
28-2020
Bekijk artikel
28-03-2020

Corona pandemie: Update

De corona crisis en maatregelen laten ook de NVAM niet ongemoeid. Lees in dit bericht de laatste informatie en update aangaande de NVAM

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord