Werkbeleving op de OK: Grote zorgen over de toekomst

Het platform OK-Visie heeft een enquête gehouden over de werkbeleving op de operatiekamer. De uitslag sluit aan bij de geluiden die de beroepsvereniging al geruime tijd ontvangt:Namelijk grote zorgen over de werkdruk en de waardering die wordt ontvangen voor het werk op de operatiekamer. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er, zowel bij de instroom van nieuwe collega's als het aanblijven in het beroep, problemen zijn.

Tekorten

Een meerderheid van de OK medewerkers zegt binnen 5 jaar waarschijnlijk niet meer op de OK te werken. 25% weet dit zeker, 50% twijfelt.
Dat blijkt uit de enquête van OK Visie onder haar lezers, waar ruim 650 OK-medewerkers (waaronder 150 anesthesiemedewerkers) hebben meegedaan.
De continuïteit en kwaliteit van de operatieve zorg in Nederland komt hiermee in gevaar, alsmede de patiëntveiligheid.
Dit sluit aan bij het beeld dat door het capaciteitsorgaan wordt geschetst in hun rapportages dat er (nog meer) tekorten zijn te verwachten onder oa. anesthesiemedewerkers.

Werkdruk

De enquête geeft de indruk dat de werkdruk als hoog wordt ervaren. Dit zijn serieuze signalen.
Dit is voor de beroepsvereniging signaal dat we gaan oppakken (en ook meenemen in onze gesprekken met de vakbond).
Werken in een veilige werkomgeving waarbij de balans tussen belasting en belastbaarheid acceptabel is voor werknemers is een belangrijke factor om gebonden te blijven en in de zorg werkzaam te blijven.
Gezien de huidige omstandigheden lijkt het er op dat velen aangeven onder de huidige omstandigheden het pensioen niet te gaan halen.

Opleidingen

De enquête geeft ook de indruk dat er veel uitval is onder studenten. Het is ons niet duidelijk of er een toename in uitval is ten opzichte van voorgaande jaren.
Wel krijgt de beroepsvereniging signalen van studenten over het opleidingsveld en de huidige ontwikkelingen die het maken dat er nader onderzoek dient plaats te vinden.
Eén duidelijke (beroeps)opleiding tot anesthesiemedewerker welke past bij het beroepsprofiel en (internationale) standaarden is hierbij ten allen tijde ons uitgangspunt.

Meer onderzoek is nodig

De NVAM is blij dat er een aanzet gedaan is tot onderzoek naar het beroepsveld en specifiek de anesthesiemedewerker op de operatiekamer.
Ieder onderzoek dat bijdraagt aan de beroepsontwikkeling nemen wij ter harte.
In 2001 is er een zeer groot onderzoek gedaan naar het werk en werkveld van de anesthesiemedewerker. Dit is een goede nulmeting geweest welke een vervolg verdient.
Op korte termijn zal de NVAM een groot gevalideerd onderzoek doen uitgaan om verder te kunnen inzoomen en specifieker de problematiek in kaart te brengen.

Wij roepen jullie bij deze al vast op om onze informatie kanalen in de gaten te houden en je collega's te attenderen op het komende onderzoek.
Het is voor jullie werk als anesthesiemedewerker essentieel bij te dragen aan onderzoek voor het beroep anesthesiemedewerker.

 
 

Gerelateerde artikelen

januari
15-2024
Bekijk artikel
15-01-2024

Contributieverklaring 2024 NVAM

De contributieverklaring 2024 is beschikbaar voor leden

augustus
12-2023
Bekijk artikel
12-08-2023

Inschrijving 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres is geopend.

13 januari 2024, 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres.

maart
15-2023
Bekijk artikel
15-03-2023

NVAM steunt staking in ziekenhuizen

NVAM de beroepsvereniging voor Anesthesiemedewerkers, spreekt haar steun uit voor de landelijke staking op 16 maart in de ziekenhuizen.

januari
19-2023
Bekijk artikel
19-01-2023

Korte Poll

Geef jou mening als anesthesiemedewerker

oktober
24-2022
Bekijk artikel
24-10-2022

Uitspraak

Lees de volledige publicatie over de tuchtrechtzaak

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord