Geen bonus voor anesthesiemedewerkers voor werken tijdens Covid-19

De lijsten die aangeven welke beroepsgroepen en functies in aanmerking komen voor de zorgbonus van €1000,- voor alle harde werk in Coronatijd zijn gepubliceerd.Helaas hebben wij moeten constateren dat de anesthesiemedewerkers niet worden genoemd in de lijsten.

Niet in de lijst van beroepen die direct in aanmerking komen

De lijsten die aangeven welke beroepsgroepen en functies in aanmerking komen voor de zorgbonus van €1000,- voor alle harde werk in Coronatijd zijn gepubliceerd.
Helaas hebben wij moeten constateren dat de anesthesiemedewerkers niet worden genoemd.
Wij hebben hierover direct de vakbond geïnformeerd en zij zijn in gesprek met het ministerie van VWS om deze fout te laten herstellen.

Wij kunnen constateren dat het ministerie wederom geen aandacht heeft voor anesthesiemedewerkers.
Het niet opnemen van de anesthesiemedewerkers in de 'komen WEL in aanmerking' lijst is een zoveelste signaal van onderwaardering en niet erkennen. Wij worden nog steeds niet gezien als volwaardig gesprekspartner ondanks meerdere verzoeken om de dialoog aan te gaan. Na het bericht dat de minister ons niet wil opnemen als professionele zorgverlener in de wet BIG is deze huidige ontwikkeling de volgende klap in ons gezicht.

De cruciale rol die wij hebben in het beschikbaar maken van voldoende IC bedden in de Covid-19 crisis wordt door de beleidsmakers van VWS niet gezien. Dit is erg betreurenswaardig.

Inzet rechtvaardigt een bonus zonder uitzonderingen

Uit de enquête welke wij hebben gehouden tijdens de Corona crisis blijkt dat vrijwel alle anesthesiemedewerkers een belangrijke rol hebben gespeeld in de Corona crisis. Vaak zelfs een cruciale om voldoende IC capaciteit mogelijk te maken.
Bijkomend is nog alle dienstopdrachten die plaatsvonden: Het verplicht werken volgens een noodrooster, 12- uurs diensten, verplicht meer werken dan contractueel vastgelegd (opplussen) en het intrekken van verlof ten tijde van de Crisis.
Er is dan ook geen enkel goed argument te bedenken om anesthesiemedewerkers uit te sluiten van de bonus. Het opnemen van de anesthesiemedewerker in de lijst van beroepen die WEL direct in aanmerking komen voor de bonus is dan ook te rechtvaardigen.
Wij zullen de Minister Hugo de Jonge van het Ministerie VWS dan ook verzoeken dit te rectificeren.
Mogelijk wordt de lijst aangepast.

Regeling legt verantwoording bij werkgevers

De handreiking biedt werkgevers overigens wel de mogelijkheid om de anesthesiemedewerkers aan te merken voor de bonus. Een voorbeeld staat benoemd in de bijlagen van de handreiking
Wij gaan er vanuit dat werkgevers de belangrijke rol van de anesthesiemedewerker tijdens Corona, op onder andere de IC, wel inzien.
En alle anesthesiemedewerkers, zonder uitzondering, in aanmerking laten komen voor de beloofde €1000,-

Wat doet de NVAM?

Er zijn verschillende manieren waarop wij pleiten voor het opnemen van de anesthesiemedewerker in de lijst: "komen WEL in aanmerking". Daarnaast blijven wij ons hard maken voor echte beroepserkenning en waardering.
Na het Coronadebat op 22 September heeft Minister de Jonge echter nog niet direct de fout erkend. Dit maakt dat wij doorgaan met stijden voor de erkenning.

  • De vakbond Nu'91 heeft namens de LVO en NVAM een duidelijk signaal gegeven naar de Minister
  • Wij zijn in gesprek met kamerleden
  • Er is een motie ingediend door oppositie partijen waarin erkenning voor oa. de anesthesiemedewerker wordt gevraagd
  • Wij ondersteunen de petitie welke is uitgebracht
  • wij trekken samen op met de LVO
  • Wij overwegen, in overleg met de vakbond, verdere acties. Hierover informeren wij zo spoedig mogelijk.
 
 

Gerelateerde artikelen

januari
15-2024
Bekijk artikel
15-01-2024

Contributieverklaring 2024 NVAM

De contributieverklaring 2024 is beschikbaar voor leden

augustus
12-2023
Bekijk artikel
12-08-2023

Inschrijving 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres is geopend.

13 januari 2024, 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres.

maart
15-2023
Bekijk artikel
15-03-2023

NVAM steunt staking in ziekenhuizen

NVAM de beroepsvereniging voor Anesthesiemedewerkers, spreekt haar steun uit voor de landelijke staking op 16 maart in de ziekenhuizen.

januari
19-2023
Bekijk artikel
19-01-2023

Korte Poll

Geef jou mening als anesthesiemedewerker

oktober
24-2022
Bekijk artikel
24-10-2022

Uitspraak

Lees de volledige publicatie over de tuchtrechtzaak

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord