Over de NVAM

De Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) is een erkende beroepsvereniging die ruim 2000 anesthesiemedewerkers in Nederland vertegenwoordigt. Wij zorgen dat het beroepsprofiel van anesthesiemedewerkers actueel blijft, hebben een kwaliteitsregister waarmee u kunt aantonen dat u voldoet aan de vastgestelde beroepseisen en helpen u om ook na diplomering de ontwikkelingen binnen ons vakgebied bij te houden.

De NVAM heeft een gevalideerd beroepsprofiel voor anesthesiemedewerkers ontwikkeld. Dit profiel wordt in Nederland als maatgevend beschouwd. Wij herzien het beroepsprofiel regelmatig zodat het aansluit bij de actuele ontwikkelingen binnen ons beroep.

Missie

De Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers heeft als doelstelling het bevorderen van de ontwikkelingen en toepassingen binnen de anesthesiologie in het belang van de gezondheidszorg en het behartigen van de beroepsbelangen van haar leden in de ruimste zin des woord.

Visie

Onze visie op het beroep van anesthesiemedewerker: “Het beroep anesthesiemedewerker is een autonoom beroep binnen het domein van de anesthesiologische zorg, dat verder gaat met het proces van professionaliseren en dat, wettelijk gezien, gelijkwaardig is aan artikel 3 beroepen zoals genoemd in de wet BIG.”

De Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers is de beroepsvereniging die in Nederland wordt erkend als vertegenwoordiger van de beroepsgroep anesthesiemedewerkers. Het hebben van een Beroepscode en Beroepsprofiel zijn uitingen van de eigen professionele identiteit.

Vakbond

We verzorgen de collectieve belangenbehartiging voor onze leden via de vakbond NU'91 (https://www.nu91.nl). Het gaat hierbij om zaken als de CAO en arbeidsvoorwaarden zoals het functiewaarderingssysteem FWG 3.0. Adressen en telefoonnummers van bestuursleden en regiovertegenwoordigers vindt u in ons Nederlands Tijdschrift Voor Anesthesiemedewerkers (NTVA).

Bestuursleden zijn kaderlid namens de vakbond. De faciliteiten welke daarbij horen staan beschreven in de CAO

Indien u gebruik wilt maken van de individuele belangenbehartiging van NU '91 moet u lid zijn van deze vakbond.
NVAM-leden krijgen korting

Congres

Het is een traditie geworden dat de NVAM jaarlijks een groot nationaal anesthesiecongres organiseert dat zeer goed wordt bezocht door collega’s en belangstellenden. Tijdens ons congres worden wetenschappelijke voordrachten van onder anderen anesthesiemedewerkers en anesthesiologen afgewisseld met praktische demonstraties uit het bedrijfsleven en 'gepast entertainment'. Natuurlijk heeft ons congres ook een belangrijke functie als ontmoetingsplaats voor onze leden.

Relaties binnen ons werkveld

Vanzelfsprekend onderhouden wij als NVAM onder andere contacten met de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV), Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO), opleidingsinstituten en hogescholen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Naast onze relaties op nationaal niveau hebben we ook uitstekende contacten met buitenlandse zusterorganisaties en zijn we als NVAM lid van de wereldorganisatie International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA).

Actief binnen de vereniging

Als lid van de NVAM zijn er binnen de vereniging veel mogelijkheden om actief mee te denken en te werken. U kunt meedoen als bestuurslid of als lid van een werkgroep of commissie. Wilt u actief meedenken en meewerken? Stuur een e-mail naar info@nvam.nl.

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord