Opleiding

Een van de doelen van de NVAM is het ondersteunen van initiatieven die streven naar handhaving en verhoging van het opleidingsniveau. Daarbij zijn goede contacten met de opleidingsinstituten, die de opleiding tot anesthesiemedewerker verzorgen en mede zorgdragen voor bij- en nascholing, erg belangrijk. Vanuit de NVAM is onder andere de commissie Onderwijs hier nauw bij betrokken. Zij kan zo haar stem laten horen als het gaat om scholing, kwaliteit van de opleiding en opleidingseisen op landelijk niveau.

Anesthesiemedewerker worden? Vele wegen leiden naar Rome. Maar wat is het beste voor u?

Na rijp beraad heeft u bedacht dat anesthesiemedewerker wel wat voor u is! We hopen dat u hier en daar geïnformeerd hebt of kennis hebt gemaakt met een anesthesiemedewerker. Onze studenten zijn van zeer divers pluimage, we kennen studenten tussen de 18 en 50 jaar. Naast schoolverlaters zijn er ook die een carrièreswitch willen maken of verpleegkundigen die zich willen specialiseren. Van oorsprong is anesthesiemedewerker een verpleegkundige specialisatie.

De mogelijkheden om anesthesiemedewerker te worden zijn niet altijd even helder. Wat zijn de verschillen tussen de opleidingen en wat zijn de carrièremogelijkheden? Wij proberen hier wat helderheid te scheppen. Hoewel van begin af aan duidelijk moet zijn dat de NVAM een eenduidige opleiding voorstaat, een duidelijke voorkeur heeft en deze ook nastreeft. Zo voorzien we de nieuwe generatie anesthesiemedewerkers van goede groeimogelijkheden.

Over het algemeen is het belangrijk om kritisch naar de geboden advertenties en opleidingen te kijken. En vooral verder te kijken dan de website van de adverteerder.

Rechtsgeldigheid van het CZO-diploma

De opleiding is een initiële brancheopleiding.
Deze wordt geaccrediteerd door het College Ziekenhuis Opleidingen: https://www.czo.nl/content/anesthesiemedewerker.
. Deze organisatie is een dochter van ziekenhuisorganisaties, Nederlandse Federatie van Academische ziekenhuizen (NFU) en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Een brancheopleiding heeft in ons land geen enkele andere rechtsgeldigheid dan dat het diploma in alle aangesloten Nederlandse ziekenhuizen wordt geaccepteerd. Maar in ons onderwijsstelsel heeft het geen enkele betekenis, laat staan daarbuiten. Het CZO-diploma alleen heeft, wat genoemd wordt, een klein civiel effect. Met de juiste opleidingsroute kan het wel van grote betekenis zijn en een breed civiel effect hebben, passend binnen het onderwijsstelsel.

Uw vooropleiding is het startpunt

 • Verpleegkundige HBO-V
 • Verpleegkundige MBO-V
 • minimaal HAVO/ MBO niveau 4
 • Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH)

Verpleegkundige HBO-V

Als verpleegkundige HBO-V heeft u al een bachelor. Dit heeft veel voordelen op de arbeidsmarkt, daardoor is het civiel effect na het behalen van het diploma maximaal. Veel van het curriculum komt overeen met die van verpleegkundig specialismen in de acute zorg. Een eventuele overstap is daarom vaak eenvoudiger. Daarnaast wordt de anesthesieverpleegkundige in het buitenland gezien als een verpleegkundig specialist. De meest logische route is dan ook de oude in-service of brancheopleiding. Vanzelfsprekend zijn er diverse vrijstellingen. U moet solliciteren om op een opleiding geplaatst te kunnen worden.

De in-service of brancheopleiding:

 • Voorziet in een CZO erkend diploma.
 • Heeft samen met het HBO-V diploma een breed civiel effect.
 • Leidt op tot een beginnend beroepsbeoefenaar.*
 • Het diploma heeft samen met het verpleegkunde diploma een grote mate van Europese en internationale aansluiting en erkenning.
 • Is een aanbeveling voor de overige verpleegkundige specialisaties zoals IC, Ambulance, SEH, NP of PA.
 • Is werken en leren, dus er is een salaris.

Verpleegkundige MBO-V

Voor verpleegkundigen MBO-V zijn twee mogelijkheden de moeite van het afwegen waard.

Allereerst een in-service of brancheopleiding. Als verpleegkundige MBO-V heeft u na het behalen van het diploma al veel voordelen op de arbeidsmarkt met een breed civiel effect. Veel van het curriculum komt overeen met die van verpleegkundig specialismen in de acute zorg. Daardoor is een eventuele overstap vaak eenvoudiger. Daarnaast wordt de anesthesieverpleegkundige in het buitenland gezien als een verpleegkundig specialist. Deze route is dus zeker niet verkeerd en vanzelfsprekend zijn er diverse vrijstellingen. U moet solliciteren om op een opleiding geplaatst te kunnen worden.

Het nadeel van deze opleiding is dat het geen HBO-opleiding is en dus niet voorziet in een HBO-diploma. Wel heeft de opleiding een NLQF 6 niveau. Dit betekent dat het in het buitenland wel gezien wordt als een bachelor. Mocht u toch de ambitie hebben om een HBO-diploma te halen, kunt u misschien beter instromen in een van de HBO-V TS opleidingen.

De in-service of brancheopleiding:

 • Voorziet in een CZO erkend diploma.
 • Heeft samen met het MBO-V een breed civiel effect.
 • Leidt op tot een beginnend beroepsbeoefenaar.*
 • Het diploma heeft samen met het verpleegkunde diploma grote mate van Europese en internationale aansluiting en erkenning.
 • Is een aanbeveling voor de overige verpleegkundige specialisaties zoals IC, Ambulance, SEH, NP of PA.
 • Betreft werken en leren, dus er is een salaris.

Ten tweede kunt u de HBO-V TS opleiding volgen. Als verpleegkundige MBO-V volgt u de HBO-V opleiding met daaraan gekoppeld de anesthesie opleiding. U krijgt de vrijstellingen die normaal ook zouden gelden voor de MBO-instroom. Bij diplomering ontvangt u dus een bachelor diploma en het CZO-diploma. Dit heeft, zowel in Nederland als in het buitenland, voordelen op de arbeidsmarkt.

Een tijdelijk nadeel is dat u de eerste twee jaar weer student bent met alle leuke en minder leuke gevolgen van dien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een studiebeurs, OV jaarkaart, collegegeld, etc. Pas aan het einde van het tweede jaar solliciteert u naar een werkplek als anesthesiemedewerker in opleiding bij een van aangesloten ziekenhuizen. Eenmaal aangenomen krijgt u een salaris conform de CAO.

De HBO-V TS opleiding:

 • Voorziet in een CZO erkend diploma.
 • Heeft een breed civiel effect.
 • Leidt op tot een beginnend beroepsbeoefenaar.*
 • Het diploma heeft samen met het verpleegkunde diploma grote mate van Europese en internationale aansluiting.
 • Heeft deels vrijstelling voor de reeds behaalde verpleegkundige competenties.
 • Is een aanbeveling voor de overige verpleegkundige specialisaties zoals IC, Ambulance, SEH, NP of PA.
 • Betreft deels werken en leren vanaf het tweede jaar. Er is dus een salaris.
 • Mocht het anesthesie deel van de opleiding niet slagen rest altijd nog de bachelor verpleegkunde. Technisch opgeleide verpleegkundigen zijn zeer in trek.

HAVO / VWO / MBO, bij voorkeur met profiel NG/NT

Misschien zag u een advertentie die wel aantrekkelijk leek, werken én leren en dus een salaris. Een en ander heeft wel een keerzijde die u goed moet overwegen voordat u die stap maakt. Snel voor het salaris gaan kan op de lange duur veel nadelen hebben. Alles hangt af van uw uitgangspositie, persoonlijke mogelijkheden en of u uw carrièremogelijkheden wilt openhouden. Er zijn meerdere routes mogelijk. Wij noemen hier de voornaamste twee waarbij wij de HBO-V TS opleiding aanbevelen met het oog op een eventueel carrièreperspectief.

Ten eerste de HBO-V TS opleiding. Hiervan zijn de voordelen dat u de HBO-verpleegkunde opleiding volgt met daaraan gekoppeld de anesthesie specialisatie. Bij diplomering ontvangt u dus een bachelor diploma verpleegkundige en het CZO-diploma anesthesie. De eerste twee jaar bent u student met alle zaken die daarbij horen. Studiebeurs, OV jaarkaart, collegegeld, etc. Aan het einde van het tweede jaar solliciteert u naar een werkplek als anesthesiemedewerker in opleiding bij een van aangesloten ziekenhuizen. Eenmaal aangenomen krijgt u een salaris conform de CAO.

De HBO-V TS opleiding:

 • Heeft een breed civiel effect.
 • Leidt op tot een beginnend beroepsbeoefenaar.*
 • Het diploma heeft samen met het verpleegkunde diploma grote mate van Europese en internationale aansluiting.
 • Is een aanbeveling voor andere verpleegkundige specialisaties.
 • Betreft deels werken en leren vanaf het tweede jaar.
 • Mocht het anesthesie-deel van de opleiding niet slagen rest altijd nog de bachelor verpleegkunde. Binnen de zorgwereld en daarbuiten bent u daarmee verzekerd van een goede startpositie. Technisch opgeleide verpleegkundigen zijn zeer in trek.

Ten tweede is er de in-service of brancheopleiding. Voor deze opleiding is het nodig bij een ziekenhuis te solliciteren als leerling anesthesiemedewerker. De opleiding duurt minimaal 2 jaar en 10 maanden en leidt op tot het CZO-diploma anesthesiemedewerker. De opleiding bestaat uit werken en leren, dus u bent verzekerd van een salaris. De reikwijdte of het civiel effect van het diploma is (zeer) beperkt. Het is geen HBO-diploma of bachelor volgens de Nederlandse wetgeving en biedt alleen carrièremogelijkheden binnen de anesthesiologische zorg. Het heeft wel een NLQF niveau 6. Internationaal vindt het slecht aansluiting.

Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) anesthesie

Met deze vooropleiding legt u de basis voor ons beroep. Wat ontbreekt is de nodige ervaring. Daarnaast zijn de verpleegkundige competenties van belang. Om veilig als anesthesiemedewerker te kunnen en mogen werken is het van belang deze twee aan te vullen en het CZO-diploma te behalen. Het is hiervoor noodzakelijk om te solliciteren als leerling anesthesiemedewerker. Daarna krijgt u op basis van het BMH-diploma voor een groot deel van de opleiding vrijstelling.

* Onder een beginnend beroepsbeoefenaar verstaan wij een collega die direct zelfstandig ingezet kan worden in het ziekenhuis waar ook de praktijkopleiding gevolgd is.

---

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord