Organisatie

Jaarlijks houden we een Algemene Ledenvergadering (ALV). Ons bestuur verantwoordt haar activiteiten op deze bijeenkomst. Tijdens de ALV maken we de plannen voor het komende jaar bekend. Ook is dit het moment waarop u als lid (bij stemming) uw mening kunnen geven. De NVAM werkt met beleidsplannen, uit het beleidsplan worden de prioriteiten voor het komende bestuursjaar vastgesteld in het beleidsjaarplan. Het bestuur van de NVAM vergadert eenmaal per maand en houdt zich ondermeer bezig met de voortgang van commissies, actuele zaken en het beleidsjaarplan. De vergaderingen van het bestuur zijn voor leden openbaar.

Lees meer

Bestuur

We stellen graag onze bestuursleden aan u voor.

Secretaris
3 jaar werkzaam

Emmy Rodenburg

Dagelijks bestuur

Neem contact op
Bestuurslid
26 jaar werkzaam

Hans van den Bosch

Beroepsbelangen

Neem contact op
Voorzitter dagelijks Bestuur
7 jaar werkzaam

Remko ter Riet

Voorzitter

Neem contact op
Bestuurslid
5 jaar werkzaam

Rick van Loon

Bestuurslid, Opleidingszaken, Wetenschap

Neem contact op
Bestuurslid
2 jaar werkzaam

Daniela Malenica

Bestuurslid | Ledenadministratie

Neem contact op
Bestuurslid
< 1 jaar werkzaam

Henry van den Hul

Bestuurslid | Voorzitter Accreditatieraad

Neem contact op
Directeur dagelijks bestuur
38 jaar werkzaam

Jaap Hoekman

Beroepsontwikkelingen, onderwijs en IFNA

Neem contact op
Dagelijks bestuur
25 jaar werkzaam

Domien Govaers

Penningmeester

Neem contact op

Commissies

Binnen de NVAM zijn verschillende commissies en werkgroepen actief. In de werkgroepen en commissies zijn, naast een vertegenwoordiger uit het bestuur, leden actief die hun specifieke kennis of belangstelling inzetten om bij te dragen aan een verdere ontwikkeling van het beroep anesthesiemedewerker. Een commissie kan bestaan uit leden en niet-leden. De werkgroepen worden samengesteld op basis van (vaak tijdelijke) deelname aan interne (NVAM) of externe projecten.

Commissie Sedatie

Behartigt de belangen van sedatie praktijk specialisten binnen de anesthesie.

Lees meer

Studentenraad

Behartigt de belangen van studenten anesthesiemedewerker binnen de NVAM.

Lees meer

Commissie Spoedeisende Geneeskunde

Komt op voor erkenning van anesthesiemedewerkers en hun vakgebied binnen de spoedeisende geneeskunde.

Lees meer

AccreditatieRaad

Verzorgt en verleent accreditatie van bij-, nascholingen, symposia en congressen.

Lees meer

Commissie Congres

Organiseert de jaarlijkse NVAM-congressen.

Lees meer

Commissie Beroepsbelangen

Adviseert en informeert NVAM bestuur en leden omtrent beroepsbelangen.

Lees meer

Commissie Onderwijs

Zet een structureel scholingstraject op en monitort nieuwe en bestaande onderwijskundige ontwikkelingen.

Lees meer

Commissie Pijnbestrijding

Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van pijnbestrijding in de anesthesie. En dragen bij aan goed pijnbeleid in Nederland.

Lees meer

Commissie PR & Voorlichting

Draagt o.a. zorg voor een periodiek professioneel, informatief en actueel verenigingsorgaan (NTvA) en de website.

Lees meer

Commissie IFNA

Behartigt de belangen van NVAM leden op internationaal niveau en levert een bijdrage aan de internationale ontwikkeling van het beroep.

Lees meer

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord