Opleidingsinfo

De opleiding tot anesthesiemedewerker.

 
In het kort

De opleiding tot anesthesiemedewerker is een initiële opleiding op HBO-niveau, waarbij je tegelijkertijd gaat werken en leren. Erg praktijkgericht dus! Je wordt met deze opleiding opgeleid om de anesthesioloog te assisteren bij het onder anesthesie brengen van patiënten en bij het aanbrengen van vormen van plaatselijke verdoving. Daarnaast leer je om deze patienten tijdens en direct ná de operatie te bewaken. De opleiding tot anesthesiemedewerker begint met een beroepsvoorbereidende periode van enkele maanden bij een regionaal opleidingsinstituut. In deze periode volg je voornamelijk theoretisch onderwijs en doorloop je enkele korte stages in een ziekenhuis. 

 

Werken en leren

Vervolgens word je aangesteld als leerling anesthesiemedewerker en ga je werken op de anesthesie-afdeling van een operatiekamer. Je leert het vak dus in de praktijk en gaat tegelijkertijd werken en leren. Hoe de praktijkleerperiode wordt ingevuld, is afhankelijk van het ziekenhuis waar je gaat werken. Elk operatiecomplex heeft namelijk een eigen praktijkleerplan dat als basis dient voor de begeleiding die je tijdens de opleiding krijgt.

 
Theorie en praktijk

Het theoretisch gedeelte van de opleiding bevat onder andere anesthesiologische zorg en technieken, farmacologie, anatomie/fysiologie en ziekteleer. Zowel in theorie als in de praktijk leer je ook hoe je met patiënten en met medische techniek moet omgaan, hoe je met collega's samenwerkt en hoe je de kwaliteit van het vak kunt verbeteren en in stand houden. Aan het eind van de opleiding ben je in staat om de anesthesist te assisteren bij het toedienen van een plaatselijke of algehele verdoving bij patiënten die een operatie moeten ondergaan en deze patienten tijdens en direct ná de operatie te bewaken. Je kunt voor de opleiding tot anesthesiemedewerker bij diverse ziekenhuizen in Nederland een aanstelling als leerling anesthesiemedewerker krijgen. Je moet daar eerst voor solliciteren. Je kunt de adressen van ziekenhuizen opvragen bij de NVZ: kijk op www.nvz-ziekenhuizen.nl onder het kopje "Opleidingen").

 

Als je aangenomen bent, meldt het ziekenhuis je aan bij een regionaal opleidingsinstituut en kun je met de opleiding beginnen. Kijk voor meer informatie op www.gobnet.nl.