Over deze app

Algemeen:

Het onderstaande is van toepassing op NVAM App. Deze App stelt ten doel informatie voor leden van de beroepsvereniging toegankelijk te maken. Deze App geeft geen medisch advies. Aan de inhoud van de NVAM App kunnen geen rechten worden ontleend.

Geen medisch hulpmiddel:

De NVAM App is uitdrukkelijk geen medisch hulpmiddel in de zin van de Wet op de Medische Hulpmiddelen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Alle informatie afkomstig uit de NVAM App is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De makers van de NVAM App spannen zich in om de informatie afkomstig uit de NVAM zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

De makers en beheerders van de NVAM app en de auteurs van de via deze app beschikbaar gemaakte informatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik en/of inhoud van de NVAM App.

Beschikbaarheid:

De inhoud van de NVAM App kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. De beheerders van de NVAM App spannen zich in om deze app zo veel mogelijk beschikbaar te stellen. De makers en beheerders van de NVAM App aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:

Het auteursrecht op de inhoud van de NVAM App berust bij de makers van de NVAM App en/of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de makers van de NVAM App. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de makers van de NVAM App en/of de betreffende derden.

Door de NVAM App te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer. De app voldoet aan ons privacy statement.


Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord