Over het kwaliteitsregister

Kwaliteitsregistratie is de manier om aan patiënten, andere zorgverleners, werkgevers en zorgverzekeraars de garantie te geven dat ze te maken hebben met een anesthesiemedewerker die voldoet aan de vastgestelde beroepseisen.

De NVAM vindt het belangrijk om deze kwaliteit te garanderen naar buitenstaanders en om de kwaliteit van haar beroepsgroep te waarborgen. Daarom is de NVAM gestart met een kwaliteitsregister.

Wie kunnen zich registreren?

Alle anesthesiemedewerkers die in het bezit zijn van een geldig diploma kunnen zich registreren in het NVAM-kwaliteitsregister. Na het behalen van uw diploma is een registratie als gecertificeerd en geregistreerd anesthesiemedewerker direct mogelijk. U ontvangt na registratie een bewijs van inschrijving. Deze registratie blijft 5 jaar geldig. Ook voor anesthesiemedewerkers die niet kunnen voldoen aan de werkeis van 16 uur patiëntgebonden werkzaamheden per week bestaat er de mogelijkheid tot registratie. U kunt uzelf dan registreren als “niet praktiserend” (NP). Dit kan bijvoorbeeld gelden voor praktijkbegeleiders, docenten en teamleiders.

Waarom registreren en accrediteren?

Voor de beroepsgroep anesthesiemedewerkers heeft de overheid tot op heden niets geregeld om de kwaliteit te waarborgen en laat dit aan de beroepsgroep zelf over. In deze tijd waarin kwaliteit van zorg zeer hoog in het vaandel staat is het bijna onontkoombaar om als beroepsgroep te laten zien dat ze staan voor kwaliteit. Anesthesiemedewerkers hebben immers ambities en willen gezien worden als professionals.

Het behalen van het diploma in het verleden zegt niets over de huidige kwaliteit. Het werkzaam zijn binnen het beroep en het bijhouden van een persoonlijk dossier waarin u aantoont dat u actief en bewust bezig bent met het bijhouden van uw beroep, maakt dat u een bepaald niveau van kwaliteit kunt leveren.

Herregistratie

Indien u voldoet aan de kwaliteitseis, 75 accreditatiepunten binnen 5 jaar en minimaal gemiddeld 16 uur per week werkzaam als anesthesiemedewerker, is herregistratie als gecertificeerd en geregistreerd anesthesiemedewerker mogelijk. Accreditatiepunten die u heeft gehaald bij de specifieke scholing als sedatiepraktijkspecialist of pijnconsulent worden meegeteld als u ook nog als anesthesiemedewerker werkzaam bent.

Kosten

Voor NVAM-leden worden geen kosten in rekening gebracht. Anesthesiemedewerkers die geen lid zijn van de NVAM en die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister betalen € 75,00 per jaar. Daarvoor krijgt u net als leden van de NVAM toegang tot uw persoonlijk portfolio op de website van de NVAM. Hierin vind de registratie plaats van de behaalde en toegekende accreditatiepunten voor de gevolgde bij- of nascholing. De toekenning van deze accreditatiepunten is net als voor leden van de NVAM gratis.

Let er wel op dat als u een bij- of nascholing bezoekt u bij binnenkomst het registratieformulier voor aanwezigheid ondertekent en dat u daarop ook uw toegekend nummer van het kwaliteitsregister vermeldt.

In- en uitschrijven in het kwaliteitsregister

De inschrijving loopt parallel met het kalenderjaar. Schrijft u zich in de loop van het kalenderjaar in, dan bent u slechts het betreffende jaardeel registratiekosten voor het kwaliteitsregister verschuldigd. Voor NVAM-leden worden geen kosten in rekening gebracht. De inschrijving wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd per 1 januari. Bij opzegging na 1 januari wordt de registratie beëindigd per 31 december. De opzegging is pas een feit als dit door de NVAM schriftelijk bevestigd is. Denk eraan dat als u opzegt als lid van de NVAM u ook, indien u dat wilt, moet opzeggen voor registratie in het kwaliteitsregister. Anders worden er kosten in rekening gebracht. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Mail uw opzegging naar de Ledenadministratie van de NVAM: ledenadministratie@nvam.nl.

Hoe ziet het NVAM-kwaliteitsregister er uit?

Het kwaliteitsregister kent twee niveaus:
1. Registratie van elke gediplomeerde anesthesiemedewerker.
Deze medewerker beschikt over een geldig diploma. De anesthesiemedewerker is dan een geregistreerd anesthesiemedewerker.

2. Accreditatie en registratie van de anesthesiemedewerker die voldoet aan de kwaliteitseisen.
Deze medewerker beschikt over een geldig diploma, behaalt elke 5 jaar 75 accreditatiepunten en werkt minimaal 16 uur gemiddeld per week binnen het beroepsdomein van de anesthesie. De anesthesiemedewerker is dan een gecertificeerd en geregistreerd anesthesiemedewerker.

Schematische weergave van het kwaliteitsregister:

* AM= anesthesiemedewerker, NP=niet praktiserend

Vragen?

Heeft u nog vragen? Deze kunt u mailen naar ledenadministratie@nvam.nl.

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord