Privacystatement

Privacystatement NVAM

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. De NVAM blijft zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en informeren u hierover graag duidelijk en transparant. 

Als u ervoor kiest om de NVAM vrijwillig informatie te verschaffen, zal de NVAM deze informatie alleen gebruiken in overeenstemming met de privacywet.

Uiteraard worden persoonsgegevens van NVAM-leden, klanten, gebruikers van de NVAM-app en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.

Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Indien u geen prijs (meer) stelt op e-mails of nieuwsbrieven dan kunt u uzelf afmelden via de ( bij de correspondentie) bijgesloten hyperlink. Ook kunt u ons een bericht sturen op info@nvam.nl

 

Technische informatie

Over het algemeen kan de NVAM-website en NVAM-app bezocht/ gebruikt worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt de website/app wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers zoals bijvoorbeeld tijd en datum van toegang tot de website, welke pagina’s er bezocht worden, vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar de NVAM-website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website/app en systeembeheerder, en om de website/app  ervan te verbeteren. De NVAM gebruikt cookies en web-statistieken, dit om te kijken hoe bezoekers de NVAM-website/app gebruiken om voor de toekomst de website/app te kunnen verbeteren.

De NVAM-website maakt gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Met deze cookie maakt het u mogelijk om gebruik te maken van de inschrijfmogelijkheid voor congressen/symposia.

Op de NVAM-website staan links naar externe websites. De NVAM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op de pagina’s, of voor diensten die zij eventueel aanbieden.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de NVAM uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening als beroepsvereniging van anesthesiemedewerkers verzamelt de NVAM persoonsgegevens van u:

 • Wanneer u een NVAM lidmaatschap aangaat om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden
 • Wanneer u zich via de NVAM website inschrijft voor, door de NVAM georganiseerde congressen, symposia, masterclasses.
 • Wanneer u contact heeft met de NVAM, via e-mail, contactformulier, inschrijfformulier, inlogt op uw NVAM-account.
 • Voor het NVAM- kwaliteitsregister.
 • Voor subsidies aan te vragen.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u.

De NVAM verzamelt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening als beroepsvereniging van anesthesiemedewerkers. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om te kunnen voldoen aan de eisen van het NVAM- kwaliteitsregister en verplichtingen die de NVAM heeft. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om onder andere de volgende persoonsgegevens:

 

Bij  inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, geslacht
 • Opleidingen, bij- en nascholingen
 • Naam werkgever
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan contributie- en inschrijfgelden

 

Voor klanten worden de navolgende gegevens geregistreerd:

 • Naam
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en/of telefoonnummer
 • Zakelijke gegevens zoals KvK registratie, BTW-nummer, betalingsgegevens en overige gegevens die van belang zijn bij het uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomsten

 

Bij gebruik van de NVAM-app voor inschrijving van door de NVAM georganiseerde activiteiten:

 • NAW
 • Betalingsgegevens

De door de NVAM-app verzamelde en verwerkte persoonsgegevens vallen onder dit privacy- en cookiestatement.

 

Het gebruik van uw persoonsgegevens door derden.

De NVAM deelt nooit en te nimmer persoonsgegevens met derden met uitzondering van uw NAW gegevens met onze huisdrukkerij voor verzending van het verenigingstijdschrift en flyers voor congressen/ symposia. Dit gebeurd telkens op eenmalige basis met verplichte vernietiging van de NAW gegevens door de huisdrukkerij.

 

Hoelang bewaren wij uw gegevens.

Voor verwerking van uw inschrijving voor een door de NVAM-congres/symposium/masterclass wordt tot en met de verwerking van de gegevens, als naam en NVAM-lidnummer in het accreditatieregister  bewaard.

Alle andere persoonsgegevens die nodig zijn voor uw NVAM-lidmaatschap worden bewaard totdat u uw NVAM-lidmaatschap beëindigd.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens.

De NVAM doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen ge-autoriseerden ( penningmeester en ledenadministratie) hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden die opdrachten uitvoeren, is de NVAM met hen een overeenkomst aangegaan dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal en naar wettelijke eisen beveiligen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door de NVAM dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@nvam.nl

 

Wijzigingen.

De NVAM kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van de NVAM. Deze versie is opgesteld in mei 2018