Richtlijnen

Op deze pagina vind U richtlijnen, adviezen voorschriften en voorbeeldprotocollen.

 

Richtlijn TENS " TENS-therapie: een consensus-based werkinstructie."

Consensus based richtlijnen TENS 09-01-2016

 

Richtlijn 'Bloedtransfusies'

pdfBekijk hier de richtlijn

 

Richtlijn preventie van perioperatieve cardiale complicaties bij niet-cardiale opperaties

pdfBekijk hier de richtlijn

 

Richtlijn beleid bij transfusie van bloedproducten, versie 11

pdfBekijk hier de richtlijn

 

Richtlijn KNMG Palliatieve sedatie

pdfBekijk hier de richtlijn

 

Multi-disciplinaire richtlijn Pijn kwetsbare ouderen

pdfBekijk hier de richtlijn

 

Multi disciplinaire richtlijn Pijn kwetsbare ouderen, deel 2

pdfBekijk hier de richtlijn

 

Multi disciplinaire richtlijn Pijn kwetsbare ouderen, deel 3

pdfBekijk hier de richtlijn

 

Tips voor verpleegkundigen en verzorgenden Pijn kwetsbare ouderen

pdfBekijk hier de tips

 

Patiƫntenfolder Pijn kwetsbare ouderen

pdfBekijk hier de folder

 

Richtlijn Pijnbehandeling bij Traumapatiƫnten in de spoedzorgketen

 

Richtlijn peroperatief traject

pdfBekijk hier de richtlijn

pdfBijlagen bij de richtlijn

 

Definitief toetsingskader TOP2

pdfBekijk hier het toetsingskader, info toetsingskader, toetsingskader TOP 2012

 

Richtlijn Sedatie en/of PSA buiten de operatiekamer

pdfBekijk hier de richtlijn