AccreditatieRaad

Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. We willen er blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van zorg die we geven in orde is. Dat kan alleen als certificaten en rapporten waarmaken wat ze beloven.

Helaas bestaat er voor de borging van kwaliteit geen wettelijk kader omdat de anesthesiemedewerker als beroep niet in de wet BIG voorkomt. De NVAM heeft dit ondergebracht in een eigen kwaliteitsregister, waarin anesthesiemedewerkers aan strenge eisen moeten voldoen om voor herregistratie in aanmerking te komen. Het kwaliteitsregister bestaat al enige tijd en ook de ''eis'' van 75 punten bestaat al enige tijd. De punten telde tot 1 januari 2019 jaren door. Sommige leden hadden niet veel punten andere juist honderden behaald in vele jaren. We hadden dus niet echt een overzicht. Daarom hebben we gezegd per 1 januari 2019 gaat de teller op nul en over 5 jaar gaan we kijken of alle leden de 75 punten hebben behaald. Tevens zijn er de Canmed rollen bij gekomen zodat de scholing op alle vlakken van het beroepsprofiel plaatsvind. Doel is dat alle anesthesiemedewerkers in Nederland na de opleiding de kennis en kunde onderhouden door middel van bij en nascholing. Op de website en in het blad NTVA van de NVAM komt een artikel, hoe je dat kan doen. Je zal zien dat het moeiteloos zal gaan om je punten te halen. Jij als anesthesiemedewerker hebt met het kwaliteitsregister een portfolio wat je door het hele land kan gebruiken. Je kan aan het hele land laten zien wat jij er aan doet om je kennis en kunde bij te houden

Doelstelling en verantwoording Accreditatieraad

Bekijk hiervoor de pagina: Over de AccreditatieRaad. Zie: https://www.nvam.nl/over-de-accreditatieraad/


De Accreditatieraad rapporteert ten minste één keer per jaar schriftelijk via de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur en de leden van de NVAM. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking tot nascholing.

Hoe werkt het en wat kost het?

Punten toekenning

De organisatie van een bij- of nascholing stuurt de aanvraag naar de accreditatieraad. De AccreditatieRaad beoordeelt de scholing met een aantal punten verdeeld in de CanMed rollen en laat dit weten aan de aanvrager.
Als de deelnemerslijsten (deze moeten bevatten naam en geboortedatum deelnemer, NVAM lidnummer en een paraaf van aanwezigheid) naar de Accreditatieraad worden verstuurd worden de punten geplaatst in het persoonlijk portfolio van het betreffende lid. Voor leden van de NVAM is dit gratis.

Niet leden kunnen op verzoek ook een persoonlijk portfolio openen. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden van € 75 per jaar.

De NVAM heeft gezocht naar een wijze waarop er inzichtelijk gemaakt kon worden wat de leden aan nascholing volgen en wat de kwaliteit van die nascholing is. Dit heeft geresulteerd in een accreditatiesysteem voor anesthesiemedewerkers die lid zijn van de NVAM. De accreditatiecommissie bestaat uit minimaal vijf leden.

Aan de commissieleden worden de volgende eisen gesteld:
• Men moet lid zijn van de NVAM.
• Men moet minstens twee jaar ervaring als anesthesiemedewerker hebben.
• Twee leden moeten bestuurslid zijn of een eerste graads bevoegdheid hebben in het onderwijs (of aantoonbaar actief zijn op het gebied van onderwijs in de anesthesie).

Leden

  • Henry van den Hul (Voorzitter a.i.)
  • Geert Verweij
  • Theo Stoel
  • vacature
  • vacature

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord