Accreditatieraad

Vanzelfsprekend houdt u als anesthesiemedewerker na diplomering de ontwikkelingen binnen uw vakgebied bij. Dit kan bijvoorbeeld door vakbladen te lezen, congressen te bezoeken en nascholing te volgen. Hiervoor krijgt accreditatiepunten welke worden toegekend door de AccreditatieRaad.

Ook andere activiteiten, zoals het zelf geven van lezingen of schrijven van een artikel voor een vakblad zijn manieren om uw vak bij te houden. Actief zijn binnen de beroepsvereniging of vakbond, zoals bestuurs- en/of commissielid, kan als zodanig beschouwd worden. De klinische lessen binnen de afdelingen anesthesie komen ook voor accreditatie in aanmerking. Zijn er activiteiten die u doet die hier niet vermeld staan? U kunt via accreditatieraad@nvam.nl altijd vragen of deze activiteit in aanmerking komt voor accreditatie.

Onze Accreditatieraad bewaakt de kwaliteit van deze activiteiten en registreert met behulp van accreditatiepunten voor u welke activiteiten u heeft gedaan. De NVAM heeft gezocht naar een manier om inzichtelijk te maken wie welke activiteiten heeft

Doelstelling en verantwoording Accreditatieraad

De Accreditatieraad heeft het waarderen van het permanente leren in de vorm van nascholing, binnen vastgestelde kaders (toekenningssysteem van de NVAM) als doel. De Accreditatieraad beoordeelt de kwaliteit van nascholingsprogramma's voor anesthesiemedewerkers volgens de criteria en richtlijnen die zijn vastgesteld.

De Accreditatieraad rapporteert ten minste één keer per jaar schriftelijk via de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur en de leden van de NVAM. Daarnaast verzorgt de Accreditatieraad jaarlijks een financieel overzicht. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking tot nascholing.

Hoe werkt het en wat kost het?

De organisatie van een bij- of nascholing stuurt de deelnemerslijsten naar de Accreditatieraad. Deze verwerkt de punten in het persoonlijk portfolio van het betreffende lid. Voor leden van de NVAM is dit gratis.

Niet leden kunnen op verzoek ook een persoonlijk portfolio openen. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden van € 100,00 per jaar.

De NVAM heeft gezocht naar een wijze waarop er inzichtelijk gemaakt kon worden wat de leden aan nascholing volgen en wat de kwaliteit van die nascholing is. Dit heeft geresulteerd in een accreditatiesysteem voor anesthesiemedewerkers die lid zijn van de NVAM. De accreditatiecommissie bestaat uit minimaal vijf leden.

Aan de commissieleden worden de volgende eisen gesteld:
• Men moet lid zijn van de NVAM.
• Men moet minstens twee jaar ervaring als anesthesiemedewerker hebben.
• Twee leden moeten bestuurslid zijn of een eerste graads bevoegdheid hebben in het onderwijs (of aantoonbaar actief zijn op het gebied van onderwijs in de anesthesie).

Meer informatie over de accreditatieraad

Leden

  • Sonja van den Berg ( voorzitter)
  • Geert Verweij
  • Theo Stoel
  • Henry van Hul
Neem contact op met de Accreditatieraad

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord