Kwaliteitsregister sedatie praktijk specialist

Alle sedatie praktijk specialisten die in het bezit zijn van een geldig diploma kunnen zich registreren in het NVAM-kwaliteitsregister voor sedatie praktijk specialisten.

U ontvangt na registratie een bewijs van inschrijving in het NVAM-kwaliteitsregister. Deze registratie blijft 5 jaar geldig.

Herregistratie

De inschrijving in het kwaliteitsregister is 5 jaar geldig. Voor herregistratie dient u aan onderstaande normen, gemiddeld over een periode van 5 jaar, te voldoen. Accreditatiepunten die u heeft gehaald bij de specifieke scholing als sedatie praktijk specialist worden meegeteld als u ook nog als anesthesiemedewerker werkzaam bent.

  • Per jaar voldoende sedatie-accreditatiepunten voor bij- en nascholing behaald (minimaal 6).
  • Per jaar minimaal 45 PSA-sedatie zelfstandig uitgevoerd.
  • Per jaar minimaal 45 patiënten zelfstandig gescreend (verschillende patiëntencategorieën en ASA-klasse).
  • Regionale of lokale complicatiebesprekingen (2x) bijgewoond.
  • Portfolio bijgehouden inclusief patiëntenregistratie.
  • 1 x per jaar ALS geschoold (volgens richtlijnen Nederlandse Reanimatieraad)

Kosten

Sedatie praktijk specialisten die geen lid zijn van de NVAM en nog niet geregistreerd staan in het kwaliteitsregister kunnen zich laten registreren. De daaraan verbonden kosten zijn € 75,00 per jaar. Voor NVAM-leden is deze registratie als SPS-er gratis.Daarmee krijgen zij, net als de leden van de NVAM, toegang tot hun persoonlijk portfolio op de website van de NVAM. Hierin vindt registratie plaats van de behaalde en toegekende accreditatiepunten voor de gevolgde bij- of nascholing. De toekenning van deze accreditatiepunten is gratis.
Let er wel op dat als u een bij- of nascholing bezoekt, u bij binnenkomst het registratieformulier voor aanwezigheid ondertekent en dat u daarop ook uw toegekend nummer van het kwaliteitsregister voor sedatie praktijk specialist vermeldt.

Vragen?

Heeft u vragen? Stuur een bericht naar ledenadministratie@nvam.nl.

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord