FAQ - Kennis

Heeft u een vraag of kunt u iets niet vinden op de website? Bekijk de FAQ pagina en vind hier antwoorden op veelgestelde vragen. Neem voor overige vragen gerust contact op via de contactpagina of het contactformulier.

Opleiding

Biedt de NVAM opleidingen aan?
De NVAM ondersteund bij- en nascholing. Wij bieden congressen en masterclasses aan welke door de vereniging worden georganiseerd. Daarnaast adviseren wij op onze website over welke opleidingen wij adviseren om anesthesiemedewerker te worden.

Nascholing en congressen

Hoe kan ik zien welke scholing geaccrediteerd is?
Door je portfolio op de website van de NVAM te openen. Daar zie je dan de beoordeelde scholingen staan. We sturen je ook een mail bij ontvangst van de aanvraag en bij toekennen van de punten.

Kwaliteitsregister

Waarvoor is het kwaliteitsregister en waarom moet ik punten halen?
Ondanks dat er geen BIG register is, willen we laten zien dat elke anesthesiemedewerkers in Nederland de bijscholingen volgt om minimaal een beroepsbeoefenaar te zijn die blijft passen bij het profiel wat is afgegeven na diplomering.
Ik hou liever zelf mijn bij en nascholingsactiviteiten bij. Wat is daar op tegen?
Daar is niets op tegen. Het is heel goed om ook zelf bij te houden naar welke bij en nascholing je bent geweest. Als je in je jaargesprek of bij een sollicitatie moet aantonen hoe jij je vak bijhoudt, kan je dat doen aan de hand van je eigen administratie. Daaruit blijkt echter niet wat de kwaliteit van die scholingen was. Door de punten uit je portfolio van de NVAM blijkt dat wel. Dat zijn extra argumenten in je gesprek.

Accreditatie

Aan wie moet ik mijn aanvraag voor accreditatie sturen.
Dat kan heel eenvoudig via de NVAM website! Geen gedoe meer met papieren invullen en inscannen, maar alles gelijk invullen en de bijlage uploaden.
Hoe komt een accreditatie tot stand?
Tijdens de bijeenkomsten worden de aanvragen door alle leden van de AccreditatieRaad bekeken en beoordeeld. De taken worden dus niet verdeeld, maar elke aanvraag wordt door iedereen bekeken. De leden van de AccreditatieRaad zijn allen ervaren anesthesiemedewerkers. Ook is er onderwijskundige expertise aanwezig in de AccreditatieRaad om een aanvraag met een onderwijskundige blik te beoordelen. De leden van de AccreditatieRaad bezoeken ook zelf regelmatig aangeboden scholingen om zo een beeld van het niveau te kunnen bepalen.
Moet ik als ik een scholing aanbied altijd een lid van de AccreditatieRaad uitnodigen?
Dat mag wel maar dat hoeft niet. We doen moeite om een scholingen te volgen d.m.v. een steekproef. Dus als we van te voren op de hoogte zijn, ontvangen we graag een uitnodiging.
Ik ben het niet eens met het aantal toegekende punten.
In Artikel 3 van de algemene bepalingen staat welke weg er dan bewandeld kan worden. Regeling met betrekking tot bezwaar.
Ik heb een bijscholing gevolgd die door de LVO, of BRV, of NVA al met een aantal punten geaccrediteerd is. Waarom wijkt het aantal punten van de NVAM soms af?
De AccreditatieRaad heeft een eigen verantwoordelijkheid. We wegen elke keer af of een scholing voldoet aan de eisen. Het is meerdere keren voorgekomen dat er meer punten zijn toegekend. Bv. als een anesthesiemedewerker een scholing bijwoont bij de NVA. Dan is de meerwaarde voor een anesthesiemedewerker hoger dan voor een anesthesioloog. Andere verenigingen kunnen ook andere criteria hanteren. Bijv het aantal te behalen punten per jaar.
Ik heb de CTC-opleiding van VUmc Academie gevolgd en heb daarvoor 75 punten gekregen. Ik ben voor vijf jaar klaar. Waarom zou ik nog bijscholingen volgen de komende tijd?
Doordat je elke vijf jaar 75 punten haalt, blijf je bekwaam en dus bevoegd. De 75 punten zijn een gemiddelde over vijf jaar. In het zesde jaar zouden de CTC-punten niet meer meetellen en staat de teller weer op nul als je in de andere jaren niets gedaan hebt. Het is ook aan te bevelen de punten te verdelen over de verschillende competenties zodat je kunt aantonen dat je over het hele vakgebied bijgebleven bent en het is zeker een pre als je gaat solliciteren. Als je voor alle competenties punten hebt behaald en minimaal 75 punten hebt behaald, blijf je of overstijg je de beroepsbeoefenaar met de kennis zoals beschreven in het beroepsprofiel.
Is het mogelijk om een klinische les op de afdeling te laten accrediteren?
Ja. Op de site de accreditatieaanvraag invullen. De lesopzet met inhoud uploaden bij de aanvraag. Nu nog alleen de deelnemerslijst en je bent al klaar.
Ik heb in het verleden een scholing georganiseerd. Deze scholing is geaccrediteerd. Nu wil ik dezelfde scholing weer organiseren. Moet ik weer accreditatie aanvragen?
Als het echt dezelfde scholing is, met dezelfde activiteiten en sprekers, kan je dit aangeven bij de accreditatieRaad. Stuur natuurlijk wel een deelnemerslijst op via het format wat te vinden is via de website.
Wat kost het aanvragen van een accreditatie?
Dat is afhankelijk van wie de scholing aanvraagt. Een ziekenhuisafdeling betaalt niets. Als de scholing een commerciële activiteit is, wordt er een bijdrage in de kosten gevraagd van €50,=. Onder commerciële activiteit vallen scholingen door firma’s of opleidingsinstituten. De overige kosten betaalt de NVAM zelf.
Als ik een deelnemerslijst van een scholing opstuur, moet daar dan het lidmaatschapsnummer van de NVAM bij staan?
Ja dat moet, het NVAM lidnummer is belangrijk en wordt ondersteund door de naam van de deelnemer en het ziekenhuis waar de deelnemer werkzaam is, deelnemerslijst format
Terug naar FAQ overzicht

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord