Herregistratie anesthesiemedewerker & wijziging werkwijze accreditatieraad

De beroepsvereniging van Anestheseiemedewerkers hecht waarde aan gekwalificeerd werken. Hiervoor is als norm gesteld dat eens per 5 jaar 75 accreditatiepunten moeten worden behaald. Daarom zal voor alle anesthesiemedewerkers die ingeschreven staan in ons kwaliteitsregister per 1 januari 2019 een nieuwe reeks van vijf jaar worden gestart. Dit gaat automatisch, u als lid hoeft hier niets voor te doen. Daarnaast informeren wij u in deze nieuwsbrief over de werkwijze van onze accreditatieraad.

Herregistratie Anesthesiemedewerkers

Ons vak is continue in beweging. De complexer wordende zorgvraag doet een beroep op onze vaardigheden in de dagelijkse praktijk. Om aantoonbaar bekwaam te zijn hanteert de NVAM al geruime tijd het kwaliteitsregister. Doormiddel van het accreditatiesysteem heeft u zelf snel inzicht in hoe u uw competenties op individueel niveau bijhoudt. Wij vinden het als NVAM belangrijk dat de beroepsvereniging toezicht houdt op het behalen van deze 75 punten in vijf jaar. Daarom zal voor alle anesthesiemedewerkers die ingeschreven staan in ons kwaliteitsregister per 1 januari 2019 een nieuwe reeks van vijf jaar worden gestart. Op 1 januari 2024 dient elk lid minimaal 75 punten te hebben behaald om als gekwalificeerd anesthesiemedewerker opgenomen te zijn in het kwaliteitsregister. Deze manier van toezicht houden is conform de werkwijze in het BIG-register.
Begin 2019 kunt u als lid in uw persoonlijk overzicht uw actuele accreditatie punten saldo inzien. Het starten van de reeks begint op 1 januari. Wegens het digitaal verwerken en omzetten kan het zijn dat dit iets laten zichtbaar is in uw overzicht.

Werkwijze AccreditatieRaad

De accreditatieraad bewaakt en beoordeeld de kwaliteit van bij- en nascholingen voor anesthesiemedewerkers.
Het kwaliteitsregister wordt gemoderniseerd om de kwaliteit van onze beroepsuitoefening te borgen met het oog op de lopende BIG-aanvraag. Vanaf dit moment zullen de punten worden toegekend waarbij onderverdeling in de verschillende CanMeds-gebieden gemaakt zal worden. Voorgaande jaren werden de accreditatiepunten voornamelijk achteraf toegekend. Dit gaat vanaf heden veranderen. De punten zullen vooraf bekend gemaakt worden aan de organisatie en de scholingen zullen op de website van de NVAM inzichtelijk gemaakt worden. De organisatie kan voorafgaand aan een scholing accreditatie aanvragen via de website. De aanvrager zal een reactie van de accreditatieraad ontvangen met een voorlopige puntentoekenning. De toegekende punten zullen na afloop van de scholing bijschreven worden in het kwaliteitsregister. Doordat de scholingen overzichtelijk geordend zijn is het voor u als anesthesiemedewerker duidelijk welke bij- en nascholing er aangeboden wordt en met hoeveel punten deze wordt beoordeeld. Op deze wijze is het mogelijk om op alle gebieden van de CanMeds bijgeschoold te blijven.

In de bijlage van deze nieuwsbrief is een overzicht toegevoegd van genoemde CanMeds zoals deze ook in het beroepsprofiel van de anesthesiemedewerker gehanteerd worden.

Het is voor ziekenhuizen ook mogelijk om het totale interne scholingspakket te laten accrediteren door de raad. Hiermee is het mogelijk om een vastgesteld aantal punten per jaar toe te kennen aan elke anesthesiemedewerker die heeft voldaan aan dit ziekenhuis-specifieke scholingspakket.

Bijlage CanMeds Anesthesiemedewerker
 
 

Gerelateerde artikelen

februari
17-2020
Bekijk artikel
17-02-2020

Artificial Intelligence op de operatiekamer voorspelt bloeddruk

Amsterdam UMC heeft een systeem getest dat alarmeert als tijdens een operatie de bloeddruk dreigt te dalen. Een algoritme voorspelt de bloeddrukdaling, waardoor tijdig kan worden ingegrepen

november
25-2019
Bekijk artikel
25-11-2019

Landelijk onderzoek anesthesiemedewerkers

Belangrijk onderzoek. Anesthesiemedewerkers opgelet! vul de enquete vandaag nog in!

oktober
21-2019
Bekijk artikel
21-10-2019

Werkbeleving op de OK | Enquête

Het platform OK Visie heeft een enquête gehouden over de werkbeleving op de OK. Zo'n 150 anesthesiemedewerkers hebben deze enquête ook ingevuld

juli
17-2019
Bekijk artikel
17-07-2019

Bericht van de vakbonden

Werknemers in algemene ziekenhuizen voeren druk op ziekenhuiswerkgevers op

juli
16-2019
Bekijk artikel
16-07-2019

9e Nationaal Pijncongres 2020

9e Nationaal Pijncongres 07-04-2020

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord